Payrollsite.nl -

tarieven

Fulltime:1.59
Parttime:1.57
Student:1.52

CAO Transport

4 januari 2015

CAO-naam

CAO Beroepsgoederenvervoer
CAO Transport
CAO TNL

Looptijd CAO

De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, dus van 1 januari 2014 t/m 31 december 2016.

Loonmutaties

Op 1 januari 2015 gaan de lonen en toeslagen met 2,25% omhoog, plus circa 0,17% vanuit de pensioenpremie. Op 1 januari 2016 stijgen de lonen en toslagen met 2,75%.

Arbeidsvoorwaarden

– Het experiment met de vrijwillige tijd voor tijdregeling wordt voortgezet. De regeling geldt alleen als deze bij het cao secretariaat is aangemeld.
– Door veranderde wet- en regelgeving moet de pensioenregeling op 1 januari 2015 worden aagepast. In de praktijk betekent dit dat werknemers minder pensioen gaan opbouwen en meer moeten gaan betalen. Desondanks wordt er iets minder pensioenpremie betaald dan nu het geval is. Het vrijkomende deel van de pensioenpremie (werkgeversdeel) wordt gebruikt om de lonen per 1 januari 2015 iets te verhogen. Dit zal ongeveer 0,17% zijn. Het exacte percentage moet nog berekend worden. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van 2,25% per 1 januari 2015.

Bron: Transport Online
Alle nieuwsberichten?

Vraag direct een offerte aan!

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode:

Huisnummer:

Telnr:

Email:


Akkoord met de algemene voorwaarden