Payrollsite.nl -

tarieven

Fulltime:1.59
Parttime:1.57
Student:1.52

Voordelen Payroll

• Geen werkgeversrisico´s;
• Kostenreductie door uitbesteden werkzaamheden op gebied
  van personeelsadministratie (o.a. arbeidsovereenkomsten,
  loondoorbetaling, jaaropgaven, salarisadministratie, verwerking
  CAO en wetgeving);
• Geen ziekterisico;
• Deskundige begeleiding bij ziekte (Wet verbetering Poortwachter
  (Wvp));
• Geen verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid (WIA,
  WGA-risico);
• Geen kosten Ziekteverzuimverzekering;
• Geen kosten Arbo-dienst;
• Geen Exit risico´s;
• Grotere Flexibiliteit;
• Minder administratieve lastendruk;
• Geen kosten Loonadministratie;
• Geen afdrachten sectorfondsen;
• Betaling van de daadwerkelijk gewerkte uren;
• Volledige personeelskosten per uur direct, duidelijk en
   inzichtelijk;
• Goedkoper dan een uitzendbureau;
• Geen afdrachten en controles belastingdienst voor wat
   betreft uw personeelsadministratie.

Eigenlijk huurt/least u uw eigen personeel terug bij payroll maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost (zie ook wat is payrolling). Omdat u hierdoor meer tijd overhoudt om te ondernemen, is dit voor veel ondernemers en werkgevers de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (circa 160.000 medewerkers in 2014) over te zetten naar payroll (zie payroll markt in Nederland).

Bovenstaande voordelen zitten in de payroll diensten van o.a. de volgende bedrijven: Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, CapitalP, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll, One Payroll, Prokx Payrolling, Cardan Payroll, Easy Staff Payroll, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Smart Payroll, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, Payrolljobs, WePayPeople, Payroll Company, Luba Payroll, Payroll Specialist, PRO Payroll en Fortium Payroll. (zie ook  VPO-, ABU- en NBBU-ledenlijst). 

Vraag direct een offerte aan!

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode:

Huisnummer:

Telnr:

Email:


Akkoord met de algemene voorwaarden