Eigen payrollbedrijfs-CAO

Door het uiteenvallen van de VPO, na 1 januari 2012, hebben meerdere payrollbedrijven (oud VPO-leden) toentertijd een eigen payrollbedrijfs-CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payroll (nu onderdeel Brisker Group) beschikte Please Payroll uit Helmond ook toen al over een eigen payrollbedrijfs-CAO. Welke door de vakbond ABW was goedgekeurd.

De volgende payrollbedrijven hebben dit toen gedaan: Persoonality Payrolling (nu onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu Payroll Select) en Payned Payrolling.

Payrollbedrijfs-CAO’s voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Binnen de eigen payrollbedrijfs-CAO’s hadden payrollwerknemers, idem werknemers in eigen dienst, voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 vaak al recht op de gehele inlenersbeloning en dezelfde ontslagregels.

Voor wat betreft pensioen werd dit door deze payrollbedrijven soms bij uw Bpf (indien mogelijk), een eigen pensioenregeling of vaak bij de StiPP opgebouwd.

Een groot verschil met andere payrollbedrijven (ABU/NBBU) was dat deze payrollbedrijven vaak vanaf dag 1 de betere StiPP-Plusregeling (totaal 12% pensioenpremie) voor hun payrollwerknemers toepaste.

Verschillen ABU-/NBBU-CAO en eigen payrollbedrijfs-CAO’s

Hieronder treft u ter informatie nog even kort de verschillen, voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, tussen de ABU-/NBBU-CAO en eigen payrollbedrijfs-CAO’s aan:

1. Aantal en duur bepaalde tijdspayrollcontracten:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: 4 jaar en 6 tot 8 contracten.
 • ABU en NBBU: Meerdere in 5,5 jaar.

2. Uitzendbeding:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: Niet, maar wel de eerste 6 maanden met uitsluitsel loondoorbetalingsverplichtingsbepaling (ULV).
 • ABU en NBBU: Wel en eerste 6 maanden met uitsluitsel loondoorbetalingsverplichtingsbepaling (ULV).

3. Loondoorbetalingspercentages bij ziekte:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: 1e 6 maanden 100%, 2e 6 maanden 90%,
  3e 6 maanden 80% en 4e 6 maanden 70%.
 • ABU en NBBU: ABU: eerste 52 weken aangevuld tot 91% van het uitkeringsdagloon. Het tweede ziektejaar werd er aangevuld tot 80%. NBBU: Eerste 52 weken aangevuld tot 90% van uitkeringsdagloon. Het tweede ziektejaar werd er niet aangevuld en golden de wettelijke regels (70%).

4. Wachtdagen bij ziekte:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: 1 wachtdag.
 • ABU en NBBU: Bij een payrollcontract met uitzendbeding mochten er 2 wachtdagen worden gehanteerd, waarvan 1 door een opslag op het loon werd gecompenseerd (zgn. wachtdagcompensatie). Bij een payrollcontract zonder uitzendbeding gold: 1 wachtdag. NBBU: 2 wachtdagen. Waarvan 1 door een opslag op het loon werd gecompenseerd (zgn. wachtdagcompensatie). Payrollbedrijven konden er ook al wel voor kiezen om 1 of geen wachtdag toe te passen. In dat geval hoefde er geen wachtdagcompensatie worden toegekend.

5. Pensioenregeling:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: Vaak vanaf dag 1 in de StiPP Plusregeling, aansluiting bij Bpf of eigen pensioenregeling.
 • ABU en NBBU: Vaak 26 gewerkte weken wachttijd voor opbouw in StiPP Basisregeling en na afloop Basisregeling pas StiPP Plusregeling.

6. Vrij dagen/verlof:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: Bij kort verzuim, bijzonder (calamiteiten) verlof, geboorteverlof, seniorendagen en zorgverlof werden bij CAO-hiaten meestal de geldende branche-CAO regelingen toegepast.
 • ABU en NBBU: Meestal de eigen CAO-regelingen en bij CAO-hiaten geen reparaties maar doorcalculaties toegepast.

7. Studenten-/scholierenregeling:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: 12 maanden.
 • ABU en NBBU: NBBU 12 maanden. Scholieren en studenten konden tijdens de vakantiemaanden : juni, juli en augustus bij de ABU onder vakantiewerkersregeling worden verloond.

8. Collectieve en andere kortingen:

 • Eigen payrollbedrijfs-CAO: Vaak gratis extra scholing, collectiviteitskortingen op verzekeringen en kortingen op o.a. concerten, vakanties, laptops en telefoons.
 • ABU en NBBU: Vaak alleen collectieve ziektekostenverzekeringen.

U ziet dat de payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijfs-CAO voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) al vanuit ‘goed’ werkgeverschap zaken voor wat betreft de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en pensioen voor hun payrollwerknemers goed hadden geregeld.

Meer informatie over eigen payrollbedrijfs-CAO’s

Meer informatie over de CAO’s bij payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijfs-CAO kunt u op de websites van de volgende payrollbedrijven: Persoonality Payrolling (onderdeel Timing), Payned Payrolling, Tentoo Payrolling (onderdeel Brisker Group), Please Payroll, Prokx Payroll (onderdeel Payroll Select) en Connexie Payroll vinden.

Payrollbedrijfs-CAO’s na komst Wet Arbeidsmarkt in Balans

Door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 dient een payrollbedrijf echter nu niet vrijwillig maar wettelijk de rechtsposities en alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling van een geldende CAO voor payrollwerknemers over te nemen. Voor wat betreft ontslagregels waren deze al met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 voor werknemers in eigen dienst en payrollwerknemers gelijk.

Eigen payrollbedrijfs-CAO’s en pensioen

Met betrekking tot pensioen geldt voor payrollwerknemers bij een payrollbedrijf met een eigen payrollbedrijfs-CAO per 1 januari 2021 het volgende. Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor payrollwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit de branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollbedrijf voor haar payrollwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen te beschikken. Zoals u misschien al weet, moeten vakkrachten (payrollwerknemers) nu al binnen de bouw verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf bouw) worden aangemeld.

Vanwege de bovenstaande nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll hebben de eigen payrollbedrijfs-CAO’s hierdoor dus geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is dan ook besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

Tenslotte is het voormalige StiPP-pensioen als payroll pensioenregeling ook niet meer toereikend (namelijk geen 14,5% premie voor de werkgever) genoeg en is deze pensioenregeling dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen in Nederland komen te vervallen.

Meer payroll informatie

Graag leggen wij u naast de voormalige verschillen in payroll-CAO’s ook alle hedendaagse mogelijkheden van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, sector en branche en de bijbehorende payrolltarieven aan u uit. Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan.

Payrollbedrijven in Nederland

Enkele payrollbedrijven op alfabetische volgorde die in Nederland de dienstverlening payroll aanbieden, zijn (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling B.V.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.