Keuze payrollbedrijf

U wilt met uw werknemers van payroll gebruik gaan maken en heeft inmiddels alle voordelen en nadelen van payroll al naast elkaar gelegd. U zoekt nu alleen nog een payrollbedrijf niet te ver uit uw buurt en die ook nog met uw branche of sector in Nederland bekend is.

Om u in uw keuzetraject verder te helpen. Geven wij u hieronder in 10 stappen aan. Waar u bij uw keuze voor een goed en erkend NEN-4400 gecertificeerd payrollbedrijf voor u en uw werknemers in Nederland op moet letten.

Stap 1: Wat is de reden dat u van payroll gebruik wilt gaan maken? Ofwel, wat is uw voornaamste koopmotief?

Wilt u namelijk alleen uw werknemers laten verlonen en juridisch ze zelf in dienst houden. Kiest u dan voor de payroll services van een payrollbedrijf zoals ADP, Raet, SD Worx of Centric (zie ook payroll vormen).

Heeft u echter meer behoefte aan ontzorging op gebied van salarisadministratie, personeelsadministratie en juridische arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (v.w.b. ziekte en ontslag). En wilt u het juridisch werkgeverschap van uw werknemers uitbesteden. Dan kiest u voor payroll bij een erkend NEN-4400 gecertificeerd payrollbedrijf.

Wij gaan in ons onderstaande stappenplan van de laatste vorm van payroll uit. Waarbij een payrollbedrijf dus de juridische werkgever van uw werknemers wordt.

Stap 2: Voor welk soort werknemers wilt u van payroll gebruikmaken?

Zijn dit studenten/scholieren, parttimers/fulltimers, oproepkrachten, bepaalde of onbepaalde tijdscontract, uitzendkrachten/gedetacheerden, AOW-gerechtigden, kennismigranten, buitenlandse of grenswerknemers, zzp’ers of freelancers? Dit is namelijk van belang bij uw keuze tussen NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland.

Niet alle payrollbedrijven in Nederland zullen namelijk alle genoemde werknemers of personeel op de payroll willen/kunnen nemen. Wilt u echter weten welke payrollbedrijven dat wel doen/kunnen? Vraagt u dan nu een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte hierover op maat bij ons aan.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en payrollbedrijven

Voor de komst per 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het belangrijk om te weten bij welke payroll brancheorganisatie (Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend ondernemingen (NBBU)) een payrollbedrijf was aangesloten en/of zij over een eigen payrollbedrijfs-CAO beschikte.

Hierdoor was dan namelijk bekend onder welke CAO en arbeidsvoorwaarden het payrollbedrijf payroll in Nederland aanbood. Iedere CAO had namelijk andere regels over b.v. het aantal bepaalde tijdscontracten (ketenregeling/fasen systematiek) en loondoorbetalingspercentages bij ziekte de eerste 2 jaar.

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) heeft de politiek in 2020 op de payrollmarkt in Nederland ingegrepen. Zo dienen zowel payrollbedrijven als uitzendbureaus, met een geheel aparte payrolltak/BV/entiteit (b.v. Persoonality Payroll van Timing), vanaf 1 januari 2020 de gehele inlenersbeloning bij payroll vanuit uw CAO voor uw werknemers over te nemen. Dit geldt o.a. voor de salarissen, reiskosten en netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Daarnaast was met de komst van deze wet het huidige StiPP-pensioen voor payroll niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is zij daarom per 1 januari 2021 dus als payrollpensioen komen te vervallen.

Hierdoor dienen payrollbedrijven per 1 januari 2021 over een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspremie) voor hun payrollwerknemers te beschikken. Dit geldt als er geen aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) in uw branche bij payroll mogelijk is.

Door deze maatregelen is er voor iedereen binnen de payrollbranche een gelijk speelveld gecreëerd. En behoort het concurreren op rechtsposities, pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers door payrollbedrijven onderling tot het verleden!

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO hierdoor dus geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten per 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

NEN-4400 certificering bij een payrollbedrijf

Zoals u misschien eerder heeft kunnen lezen. Is het wel belangrijk dat een payrollbedrijf over een NEN-4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikt.

Het payrollbedrijf is dan beoordeeld op de volgende punten:

  a. Het payrollbedrijf is geïdentificeerd als onderneming;
  b. De aangiften en afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting zijn nagekomen;
  c. De loonbetalingen zijn niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag;
  d. Het payrollbedrijf heeft identiteit- en gerechtigheidscontroles tot het verrichten van arbeid in Nederland uitgevoerd;
  e. Het payrollbedrijf heeft het risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen.

U ontloopt bij een NEN-4400 certificering dus (gedeeltelijk) de volgende praktijken/risico’s:

  1. Niet afdragen loonheffingen;
  2. Niet afdragen van sociale premies;
  3. Illegale werknemers;
  4. Betalingen onder het Wettelijk Minimum Loon.

Wij van payrollsite.nl controleren/checken dus altijd of en hoe lang een payrollbedrijf bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geregistreerd en over een NEN-4400 certificering beschikt. Wij maken hiervoor van de SNA attenderingsservice gebruik. En krijgen hierdoor een signaal als er wijzigingen in de registratie van een payrollbedrijf (uitlener) zijn.

Ook kijken wij of een payrollbedrijf over een recente WKA-verklaring beschikt, hoe de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel en referenties van het payrollbedrijf zijn en/of er van hun G-rekening gebruik kan worden gemaakt (circa 30%).

Stap 3: Op welke keurmerken, certificering of verklaringen moet u bij een payrollbedrijf letten?

Allereerst kijkt of vraagt u naar de certificeringen, waar u met uw werknemers op dit moment ook aan moet voldoen. Het payrollbedrijf dient hier namelijk (vaak) ook over te beschikken. Als zij uw werknemers volgens de laatste wet- en regelgeving op de payroll wilt nemen. Voorbeelden zijn VCA, VCU, ISO, erkend beveiligingsbedrijf etc.

Zoals u hiervoor al heeft kunnen lezen. Is het belangrijk dat een payrollbedrijf over een recente NEN-4400 certificering (voor inhoud keurmerk, zie NEN-4400 certificering) beschikt.

Als het payrollbedrijf namelijk een NEN-4400 certificering heeft. Mag zij het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) en/of VRO (Vereniging tot Regulering Onderaanneming) voeren.

Dit certificaat biedt u zekerheid over de bonafiditeit van het payrollbedrijf. Het bewijst namelijk dat de personeelsadministratie op orde is en alle belastingen en premies correct zijn afgedragen door het payrollbedrijf. Alle gecertificeerde payrollbedrijven zijn opgenomen en terug te vinden in het Register Normering Arbeid.

Tot slot beschikt ieder gerespecteerd payrollbedrijf in Nederland over een recente WKA-verklaring (verklaring betalingsgedrag Belastingdienst) en zijn haar jaarverslagen bij de KVK gedeponeerd!

Stap 4: Wat is mijn bedrijfsactiviteit en waar ben ik gevestigd?

Belangrijk bij de keuze van een payrollbedrijf is ook. Weet het payrollbedrijf wat er in uw branche qua wet- en regelgeving of CAO-bepalingen speelt? Daarnaast biedt zij haar payrolldiensten in uw vestigingsplaats aan? De mentaliteit in het westen van het land, b.v. Den Haag, verschilt nogal met die van ondernemers en werkgevers in het oosten en omgekeerd.

Stap 5: U vraagt een payrollofferte of adviesgesprek bij een payrollbedrijf aan?

U kunt alle bijna 3.000 payrollbedrijven in Nederland individueel gaan benaderen en vervolgens door de bomen het bos niet meer zien. Of u vraagt een scherpe transparante payrollofferte van een payrollbedrijf in uw branche en bij u in de buurt via payrollsite.nl aan.

Payrollfactor van een payrollbedrijf

Doet u echter de zoektocht toch zelf. Checkt u dan allereerst het payrolltarief of payrollfactor in uw payrolloffertes.

De laatste vermenigvuldigt u dan vervolgens met € 10 bruto “exclusief uurloon”. Dit is namelijk het uurloon exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen. U kunt hiervoor ook het bruto “exclusief uurloon” uit uw CAO of Wettelijk Minimum Loon (WML)) gebruiken.

Is de uitkomst van de payrollberekening bij € 10 bruto “exclusief uurloon” lager dan 14,00-15,00 per uur. Dan klopt er al iets niet! Uw eigen directe en indirecte personeelskosten en die van een payrollbedrijf in Nederland liggen namelijk per uur al hoger.

Dit zou dan namelijk betekenen. Dat het desbetreffende payrollbedrijf op ieder uur verlies zou draaien. Wat natuurlijk dus niet logisch is! Of dat het payrollbedrijf reserveringen en/of kosten uit haar aangeboden payrollfactor heeft weggelaten. Dit laatste is dus eerder het geval.

Zij zal u dan alsnog b.v. de begeleiding bij ziekte en ziektedagen (nacalculatie) of vakantie-, feest-, bijzonder verlof-, kort verzuim- of ADV- of ATV-dagen en/of kosten met betrekking tot ontslag doorbelasten!

Om dit te voorkomen. Kijkt u dus eerst wat er wel en vaak niet in de payrollfactor en het uiteindelijk payrolltarief van een payrollbedrijf zit (zie ook onze payrolltarief checklist).

Let u hierbij vooral op de regelingen en afspraken rond ziekte (nacalculatie?) en ontslag (welke juridische kosten worden door belast)!

Stap 6: Waar moet u op letten bij uw verschillende payrolloffertes, c.q. aanbiedingen?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de payrollfactor van het desbetreffende payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor). Daarna doorloopt u onze (2.) payrolltarief checklist (let u dus hier vooral op de punten voor wat betreft de regelingen en afspraken rond ziekte (nacalculatie?, welke arbodienst en/of ziekteverzuimverzekering?), ontslag (welke juridische kosten worden door belast, eigen jurist ter beschikking?). En tenslotte maakt u diverse (3.) payrollberekeningen voor uw verschillende werknemers.

Opbouw payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor in Nederland dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon werknemer:

* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten (o.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie)) omtrent een werknemer, zonder de toeslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst circa 50-60%.

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per aanbieder verschillend. Een payrollfactor is, zoals u misschien zult begrijpen, o.a. afhankelijk van:

  a. Functies werknemers;
  b. CAO;
  c. Aantal totaal gewerkte uren. Het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20 fulltimers;
  d. Ziekteverzuim over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf. Ziekterisico?;
  e. Koppeling urenregistratiesysteem mogelijk. Minder werkzaamheden en fouten bij een payrollbedrijf;
  f. Betalingstermijn. Automatische incasso?;

2. Payrollberekening

Nu u dit alles over een payrollfactor weet. Kunt u een payrollberekening per werknemer maken. Dit zodat u weet wat hij/zij u bij payroll per daadwerkelijk gewerkt uur uiteindelijk kost (payrolltarief = kostprijs per uur).

Het meest transparant is deze payrollberekening altijd op basis van de bovenstaande opgebouwde payrollfactor (dus inclusief alle kostenposten en reserveringen) en deze vervolgens met een bruto “exclusief uurloon” van €10,- te vermenigvuldigen.

U kunt ook het exacte bruto “exclusief uurloon” van een werknemer vanuit uw CAO of het Wettelijke Minimum Loon (WML) bij deze payrollberekening hanteren. De payrollberekening bij een payrollbedrijf ziet er dan als volgt uit.

Payrolltarief (= payrollkosten per daadwerkelijk gewerkt uur):

€10,- bruto “exclusief uurloon” (CAO/WML) x b.v. 1,65 (payrollfactor) = €16,50

Wilt u bovenstaande payrolltarief met uw eigen interne payrolltarief (=personeelskosten per uur) vergelijken? Dan vermenigvuldigt u het bovenstaande payrolltarief met 0,87 voor reguliere fulltime werknemers en studenten en/of scholieren met 0,90. Dit in verband met nihil/bijna geen ziekterisico bij hen.

De bovengenoemde percentages voor reguliere medewerkers en studenten zijn ongeveer de percentages dat een werknemer of payrollwerknemer daadwerkelijk productief is.

Te weten 260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, kortverzuim, bijzonder verlof, zorg-, geboorteverlof, ADV en ATV dagen, seniorendagen en ziektedagen) : 260 = circa 87%. De uiteindelijke payrollberekening ziet er dan als volgt uit:

Eigen payrolltarief per uur =

€10,- bruto “exclusief uurloon” (CAO/WML) x b.v. 1,65 payrollfactor x 0,87 = €14,36

en

Eigen kostprijs personeelskosten per uur =

€10,- bruto uurloon (CAO-loon/WML) x 1,4-1,5 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen/belastingen) + indirecte werkgeverslasten (b.v. ziekteverzuimverzekering, accountant, arbodienst etc.) = €14,00 – 15,00

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u van al uw administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Hoe dit kleine verschil kan? Dit komt doordat payrollbedrijven veel payrollwerknemers (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland momenteel) in dienst hebben.

Hierdoor kunnen zij verzekeringen en arbodienst goedkoper inkopen. Daarnaast kennen zij een hoge automatiseringsgraad m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie (urenverwerking) en hebben zij een strakke ziektebegeleiding. Waardoor hun verzuimpercentages vaak lager dan het landelijk gemiddelde liggen.

Stap 7: Schakel uw financieel adviseur of accountant bij uw keuze van een payrollbedrijf in

Zeker bij fulltime werknemers adviseren wij u om de overgang naar payroll met uw financieel adviseur of accountant te bespreken.

Zij kennen immers uw bedrijf, verzekeringen en personeelskosten vaak door en door. En weten hoe de volgende zaken bij u zijn geregeld of kosten: verzuimverzekering, rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, arbodienst, kosten ziekte- en re-integratiebegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoeken, werkplek aanpassingen, RIE, kosten loonadministratie, werkgeverslasten (eigen risicodragerschap), pensioenpremies, kosten uitzendbureaus, juridische bijstand bij arbeidsovereenkomsten opstellen of arbeidsconflicten, transitie- of ontslagvergoedingen, boetes UWV, arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.

Eigenlijk als u dit allemaal zo leest. Komt er in Nederland voor wat betreft werknemers/personeel eigenlijk heel wat op een werkgever af. Vandaar dat er accountants in Nederland zijn die payroll juist aan hun klanten aanbevelen.

Zij weten namelijk dat de personeels- en salarisadministratie en risico’s omtrent ziekte en ontslag bij een payrollbedrijf voor hun klanten professioneel wordt geregeld. En zij zich bij payroll nog steeds en juist voor hun klant met hun expertise op gebied van cijfers (core business) binnen zijn/haar bedrijf kunnen blijven bezighouden.

Stap 8: U hebt uw keuze voor een payrollbedrijf gemaakt. Maar vraagt zich af hoe waar u eventueel nog op moet letten?

Hieronder treft u enkele punten aan. Die u misschien al met het payrollbedrijf heeft besproken of geregeld. Maar voor u en uw werknemers in het vervolgtraject bij een payrollbedrijf wel van groot belang zijn:

  1. Laat het payrollbedrijf een payroll voorlichtingssessie aan uw werknemers geven;
  2. Laat het payrollbedrijf aan de hand van de laatste loonstroken van uw werknemers pro forma berekeningen maken. Hierdoor zien uw werknemers namelijk dat hun nettolonen bij het payrollbedrijf straks niet verschillen;
  3. Laat het payrollbedrijf een aparte voorlichtingssessie of individuele afspraken met een pensioenadviseur voor uw werknemers regelen;
  4. Geef duidelijk aan het payrollbedrijf door. Dat zij er voor moeten zorgen dat voor de eerste verloning alle administratieve zaken zijn geregeld. Een veel gehoorde klacht bij veel payrollbedrijven bij de (eerste) verloning is namelijk. “We kunnen uw werknemers niet verlonen, want we hebben het arbeidscontract, kopie ID, inschrijfsetje etc. nog niet terugontvangen”. Een payrollbedrijf moet u bij payroll ontzorgen en niet extra belasten!;
  5. Waar kunnen u en uw werknemers straks bij het payrollbedrijf met vragen terecht? Werkt het payrollbedrijf met 1 aanspreekpunt voor alle vragen of hebben zij diverse personen en interne afdelingen hiervoor? Vraagt u daarnaast ook of uw contactpersoon fulltime of parttime werkt. Niets is namelijk zo vervelend om straks te horen dat hij/zij op die dag niet werkt!;
  6. Hoe wilt u uw uren aanleveren? Online, email, telefonisch of per fax;
  7. Werkt de koppeling met uw urenregistratiesysteem en het verloningssysteem van het payrollbedrijf na behoren? Laat het payrollbedrijf daarom i.v.m. mogelijke fouten altijd een test run/schaduw verloning voor de eerste verloning doen!;
  8. Laat het payrollbedrijf u en uw werknemers een training of handleiding geven. Dit v.w.b. o.a. uren online doorgeven, managementrapportages, loonstroken, jaaropgaven, payroll contracten en (boven) wettelijke vakantiedagenoverzichten inzien/downloaden;
  9. Hoe wilt u uw werknemers laten verlonen? Wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks (op nacalculatie of o.b.v. daadwerkelijke gewerkte uren in de maand)?;
  10. Hoe wilt u betalen? Automatische incasso of een betalingstermijn (let hierbij op een eventuele opslag/hogere payrollfactor!);
  11. Informeer of het payrollbedrijf over een afgeschermde G-rekening beschikt? Dit zodat u hierop eventueel rechtstreeks, i.v.m. ketenaansprakelijkheid, een deel van uw factuur kunt storten (welke %)?;
  12. Hoe wilt u uw factuur ontvangen? Digitaal en/of per post;
  13. Hoe willen uw werknemers hun loonstroken ontvangen? Digitaal in een afgeschermde omgeving of per post/email;
  14. Kan het payrollbedrijf u als DGA ook verlonen? Wat zijn de kosten hiervan? Is namelijk bij de meeste payrollbedrijven gratis;
  15. Helpt het payrollbedrijf u ook gratis met functionerings- en/of beoordelingsgesprekken? Indien u dit wilt gaan doen en nog nooit heeft gedaan;
  16. Helpt het payrollbedrijf u ook gratis met het regelen van een risico-inventaris en -evaluatie (RI&E)?;
  17. Bij wie en waar binnen het payrollbedrijf melden uw werknemers zich ziek?
  18. Welke arbodienst heeft het payrollbedrijf en welke arts doet de controles?
  19. Welk arbodienstcontract en/of verzuimverzekeringspakket heeft het payrollbedrijf (standaard of uitgebreid)? Dit geeft aan hoe het payrollbedrijf op eventueel ziekteverzuim en ziekte- en/of re-integratiebegeleiding van uw werknemers is voorbereid;
  20. Vraag het payrollbedrijf of zij een “Dienstverleningsvariant” (zie payrollvormen) heeft. Maakt u voor 1 of meerdere werknemers hiervan gebruik. Informeert u dan of alles v.w.b. stortingen op uw aansluitnummers door het payrollbedrijf ook daadwerkelijk is geregeld;
  21. Maakt het payrollbedrijf het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV 1:1 aan u over?;
  22. Communiceert u tijdig met uw werknemers dat u van payroll binnen uw bedrijf gebruik wilt gaan maken en bij welk payrollbedrijf u dit wilt gaan doen. Dit zodat uw besluit niet voor verrassingen op de werkvloer gaat zorgen. En uw werknemers de tijd krijgen om zich in te lezen en voor te bereiden;
  23. Tot slot, maak al een afspraak met het payrollbedrijf voor een evaluatie na de eerste of tweede verloning. Zo kunt u het payrollbedrijf v.w.b. naleving van de bovenstaande punten controleren.

Heeft u echter twijfels bij enkele bovenstaande punten. Stelt u dan de verloning bij het payrollbedrijf met 1 of 2 periodes uit. Heeft u helemaal geen goed gevoel meer bij uw gekozen payrollbedrijf. Zoekt u dan aub een ander payrollbedrijf voor u en uw werknemers. Het gaat bij payroll per slot van rekening wel om uw bedrijf en werknemers!

Bij dit laatste besluit kunt u er ook voor kiezen een gratis geheel vrijblijvende payrollofferte op maat of payrolladviesgesprek bij ons aan te vragen!

Stap 9: Check de voorwaarden en afspraken voor wat betreft beëindiging of opzegging van uw payrollovereenkomst bij het payrollbedrijf

Aan ieder goed payroll huwelijk kan ook een einde komen. Meestal geldt hier een opzegtermijn van 2/3 periodes. Dit heeft alles te maken met het netjes terug leveren van de personeels- en salarisadministratie aan u. Dit zodat u de tijd heeft/krijgt om alles weer zelf netjes voor uw werknemers te kunnen regelen (aanmeldingen, arbeidscontracten etc.).

Stap 10: Ga iets doen, wat u al tijden had willen doen!

Want u zult als ondernemer en/of werkgever merken dat payroll bij een payrollbedrijf u meer vrije tijd zal opleveren.

Meer payroll informatie

Om niet alle payrollbedrijven, incl. alle (neven-)vestigingen in Nederland
(circa 3.000), individueel naar hun payrollfactoren te informeren. Kent payrollsite.nl de meest voornaamste en betrouwbaarste NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland. Zo kunnen wij er voorzorgen dat
u een transparante en scherpe gratis payrollofferte van een payrollbedrijf in uw branche en/of plaats van ons ontvangt.

Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

Hieronder treft u tenslotte nog enkele erkende NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven, op alfabetische volgorde, in Nederland aan (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling B.V.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.