Nadelen van payroll

Aan alle producten of diensten zitten wel voor- en/of nadelen. Zo ook aan payroll. Echter uit onderzoek* blijkt dat werknemers en werkgevers vooraf bang waren. Dat er met de overstap naar payroll meer afstand tot het bedrijf en verschil op de werkvloer zou ontstaan (zie onderstaand meest genoemde nadeel).

Echter na een jaar zeiden 84% van dezelfde werknemers juist een grotere binding met hun werkgever bij payroll te hebben gekregen. Door payroll was namelijk alles bij hun werkgever nu veel beter geregeld: o.a. salarisbetalingen op tijd, snellere terugkoppeling op vragen, juiste arbeidscontracten, betere ziektebegeleiding etc. (zie ook voordelen van payroll).

Voor wat betreft het onderscheid op de werkvloer bij payroll gaf 89% van de werknemers aan niets te hebben gemerkt.

Nadelen van payroll voor werknemers

Hieronder treft u de 4 meest genoemde nadelen van payroll voor werknemers, incl. weerleggingen, aan.

1. Payrollwerknemers hebben minder binding met een bedrijf

Voor wat betreft de veranderde band (binding) tussen uw werknemers en u bij payroll, zien wij juist een verbetering, qua binding, ontstaan:

 • 1. U bent minder tijd aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt. Waardoor
  u meer tijd heeft/krijgt, voor bijvoorbeeld informele gesprekken met uw werknemer;
 • 2. U werft en selecteert nog steeds zelf uw nieuwe werknemers, bepaalt de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform uw CAO/WML), doet de planning en roostering, houdt de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de Arbowetgeving blijft u ook nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht op uw werkvloer (o.a. RI&E). Deze zaken blijven dus voor uw werknemer bij payroll onveranderd.
 • 3. Uw personeels- en salarisadministratie binnen uw bedrijf wordt met payroll veel professioneler geregeld. Uw werknemer krijgt een 24/7 vast aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf. Hierdoor krijgt hij/zij direct antwoord op zijn/haar vragen over b.v.: loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook nog dat werknemers bij payroll verbeteringen v.w.b. salarisbetalingen, bijzonder verlof regelingen, overwerkuren en toeslagen, loonstroken uitleg, ziektebegeleiding, pensioenregelingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, juridische kwesties, CAO vragen etc. hebben ervaren.
 • 4. Veel payrollbedrijven bieden hun payrollwerknemers (gratis) opleidingen en cursussen (b.v. BHV) aan.
 • 5. Een payrollbedrijf heeft vaak collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheidsverzekering etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor uw werknemer afgesloten. Daarnaast krijgt uw werknemer bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.
  6. Had uw werknemer bij u nog geen pensioensregeling, dan gaat hij/zij bij payroll vanaf dag 1 in uw Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) of een adequate pensioensregeling (14,5% werkgeverspremie) pensioen opbouwen.
 • 7. Tot slot kan uw werknemer zelf kiezen tussen een wekelijkse,
  4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van haar/zijn salaris, tweemaal per jaar vakantiegeld opnemen, voorlichting over zijn/haar pensioen van een pensioenadviseur krijgen en voor alle vragen 24/7 bij zijn/haar persoonlijk deskundig HR-aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf terecht.

Kortom 7 tegenargumenten waarom de binding tussen u en uw werknemers bij payroll juist sterker i.p.v. minder wordt. Zoals Johan Cruijff al zei: “Ieder payroll nadeel, heeft zijn voordeel!”

2. Payrollwerknemers kunnen makkelijker worden ontslagen.

Uw payrollwerknemers hadden met de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in Nederland al dezelfde ontslagbescherming, als de werknemers die nog bij u in dienst zijn (zie ook payroll en ontslag). Daarnaast gelden per 1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook voor zowel uw reguliere als payrollwerknemers.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag bij payroll

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu makkelijker om vaste contracten van (payroll-)werknemers in Nederland flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en zijn flexibele contracten iets vaster geworden.

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben werknemers per 1 januari 2020 nu vanaf (a.) de eerste dag in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd. Dit geldt als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen. En is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoeding opbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payroll

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moest het ontslag voor werkgevers dus gemakkelijker worden. Een werkgever (lees u of payrollbedrijf) in Nederland moest tot 2020 namelijk nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het echter nu mogelijk een (payroll-)werknemer te ontslaan, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt. Is het belangrijk te weten dat een (payroll-)werknemer hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) krijgt.

Kortom, voor wat betreft het punt ontslag zijn uw payrollwerknemers en reguliere werknemers volgens de wet (WAB) in Nederland vandaag de dag nog steeds gewoon gelijk!

3. Payrollwerknemers krijgen minder betaald en hebben geen gelijkwaardige functies

Dit is net als bovenstaande genoemde nadelen een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijfs-, ABU- en NBBU-CAO schreef in het verleden al voor de WAB het volgende voor. Payrollbedrijven dienen een payrollwerknemer net zoals een werknemer in eigen dienst gelijkwaardig te belonen en inschalen. De inlenersbeloningsregeling gold voor zowel het salaris als voor:

  1. Reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
  2. Opbouw van ATV en ADV dagen;
  3. Loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
  4. Vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Naast een gelijkwaardige beloning had uw payrollwerknemer ook vanuit bovenstaande CAO’s recht op een gelijkwaardige functie bij een payrollbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren waren toen dus ook al van toepassing.

Echter met de komst van de Wet Arbeidsmarkt zijn de bepalingen omtrent de inlenersbeloning voor een payrollwerknemer nog verder aangehaald. Een payrollwerknemer heeft vanuit de WAB nu wettelijk recht op volledig dezelfde rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden zoals een reguliere werknemer, die al bij een werkgever of ondernemer in dienst is.

Kortom, de arbeidsvoorwaarden voor een payrollwerknemer moeten bij payroll dus sinds de WAB 1:1 volledig bij die van de inlener (lees u) aansluiten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!!

Waar bij uitzenden in de WAB de inlenersbeloning nog tot zes elementen beperkt is gebleven. Moet deze bij payroll met de komst van deze wet per 1 januari 2020 helemaal gelijk zijn. Een payrollwerknemer heeft dus bij de inlener met payroll nu dus ook recht op een geldende 13e maand, scholingsregelingen, alle verlofregelingen etc.

4. Werkgevers kunnen met payroll juridische- en werkgeversverplichtingen makkelijker ontlopen

Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij payroll makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken. Worden werkgevers namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor hun werknemers gehouden.

Naast dat een payrollbedrijf tweemaal jaarlijks op het naleven van de wet- en regelgeving en CAO’s wordt gecontroleerd (zie NEN-4400 certificering). Hebben payrollbedrijven voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst. Zij zullen ondernemers en/of werkgevers juist aan de regels houden en/of hen erop wijzen.

Een payrollbedrijf krijgt namelijk als juridisch werkgever de boetes voor b.v. verkeerd toepassen of uitvoeren van o.a. de salarisadministratie, personeelsadministratie, wet- en regelgeving, CAO-bepalingen, Wet Poortwachter, Arbeidstijdenwet, etc.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij payroll dus geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor een payrollwerknemer te allen tijde met payroll bij een erkend NEN-4400 gecertificeerd payrollbedrijf is beschermd en juist krijgt waar hij/zij wettelijk recht op heeft.

Nadelen van payroll voor werkgevers

Voor wat betreft de payroll nadelen voor u als werkgever geldt het volgende:

1. U blijft bij payroll voor de afdrachten aan de Belastingdienst vanuit de ketenaansprakelijkheid verantwoordelijk

Indien het payrollbedrijf geen loonheffingen of sociale premies aan de Belastingdienst heeft afgedragen. Kan de Belastingdienst u nog steeds aansprakelijk stellen en eisen dat u de afdrachten nogmaals betaald. Dit ondanks dat u deze afdrachten reeds aan het payrollbedrijf al heeft voldaan. Sinds 1 juli 2015 geldt de Wet aanpak schijnconstructie (WAS) met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Checkt u daarom altijd of het payrollbedrijf over het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) (NEN-4400), een recente WKA-verklaring en/of afgeschermde G-rekening beschikt. Wilt u namelijk sowieso dit bovenstaande risico niet lopen. Spreekt u dan met het payrollbedrijf af, dat u een gedeelte van uw factuurbedrag op de (afgeschermde) G-rekening van het payrollbedrijf stort (vaak rond de 30%).

2. Payroll kost geld

Niet verzekeren is ook goedkoper dan verzekeren. Echter tot u schade oploopt. Het payrollbedrijf neemt naast de administratieve werkzaamheden namelijk ook uw niet voorspelbare arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag omtrent uw werknemers van u over.

3. Payroll is duurder voor niet BTW-plichtige bedrijven

Als u niet BTW-plichtig bent. Dan heeft u het nadeel dat u de BTW, die aan u wordt gefactureerd, niet kunt terugvorderen. Dit nadeel heeft u echter ook, als u met uitzendkrachten van een uitzendbureau werkt!

4. Een RIE en aansprakelijkheidsverzekering blijven verplicht

Zoals al eerder heeft kunnen lezen. Blijft u bij payroll verantwoordelijk voor wat er op uw werkvloer gebeurt. Daarom is bij payroll een RIE en aansprakelijkheidsverzekering nog steeds verplicht/noodzakelijk.

Tot slot gaf 69% van de geïnterviewde niet-payrollwerknemers bij onze payrollklanten aan. Ook wel eens te willen weten, wat payroll precies voor hen als werknemer zou betekenen!

Meer payroll informatie

Kortom denk daarom als ondernemer en/of werkgever niet in nadelen! Maar laat u informeren over de voordelen van payroll voor u en uw werknemers!

Vraagt u daarom dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan.

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven, op alfabetische volgorde, hebben ondanks de mogelijke nadelen van payroll enkele 10.000den werknemers door heel Nederland in diverse branches en plaatsen op de payroll staan (zie ook payroll vormen) aanbieden, zijn (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling B.V.

* Onderzoek in 2020 door studenten van de Hogeschool Saxion.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.