Nadelen van payroll

Aan alle producten of diensten zitten wel voor- en/of nadelen, zo ook aan payroll. Echter uit onderzoek* blijkt dat medewerkers en ook werkgevers vooraf bang waren, dat er met de overstap naar payroll meer afstand tot het bedrijf en verschil op de werkvloer zou ontstaan (zie onderstaand meest genoemde nadeel).

Echter na een jaar zeiden 84% van dezelfde medewerkers juist een grotere binding met hun werkgever te hebben gekregen. Door payroll was namelijk alles bij hun werkgever nu veel beter geregeld (o.a. salarisbetalingen op tijd, snellere terugkoppeling op vragen, juiste arbeidscontracten, betere ziektebegeleiding etc., zie ook voordelen van payroll).

Voor wat betreft het onderscheid op de werkvloer gaf 89% van de medewerkers aan niets te hebben gemerkt.

Hieronder treft u de 4 meest genoemde nadelen van payroll voor medewerkers, met tegenargumenten, aan.

1. Payrollwerknemers hebben/krijgen minder binding met uw bedrijf.
Voor wat betreft de veranderde band (binding) tussen uw werknemers en u met payroll, zien wij juist een verbetering, qua binding, ontstaan:

a. U bent minder tijd aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt, waardoor u meer tijd, voor bijvoorbeeld informele gesprekken met uw werknemers, heeft;
b. U werft en selecteert nog steeds zelf uw nieuwe werknemers, bepaalt de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform CAO/WML), doet de planning en roostering, houdt de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de arbowetgeving blijft u ook nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht op uw werkvloer (o.a. RI&E). Deze zaken blijven dus voor uw medewerkers bij payroll onveranderd.
c. Uw personeels- en salarisadministratie binnen uw bedrijf wordt met payroll veel professioneler geregeld. Uw werknemers krijgen een 24/7 vast aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf, waardoor zij direct antwoord op hun vragen over b.v.: loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving krijgen. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook nog dat zij verbeteringen v.w.b. salarisbetalingen, bijzonder verlof regelingen, overwerkuren en toeslagen, loonstroken uitleg, ziektebegeleiding, pensioenregelingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, juridische kwesties, CAO vragen etc. ervoeren.
d. Naast het scholingsfonds binnen de payrollbranche bieden veel payrollbedrijven ook nog gratis opleidingen en cursussen (b.v. BHV) aan uw payrollwerknemers aan.
e. Een payrollbedrijf heeft vaak collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheidsverzekering etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor uw werknemers afgesloten. Daarnaast krijgen uw werknemers bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.
f. Uw werknemers bouwen sowieso vanaf hun 21ste bij de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP), een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) of binnen een eigen regeling pensioen op. Mocht u dus nog geen pensioenregeling binnen uw bedrijf hebben, dan is dit dus bij payroll ook direct goed voor uw werknemers geregeld.
h. Tot slot kunnen uw werknemers zelf kiezen tussen een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van hun salaris, tweemaal per jaar hun vakantiegeld opnemen, voorlichting over hun pensioen van een pensioenadviseur krijgen en voor al hun vragen 24/7 bij hun persoonlijk deskundig HR-aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf terecht.

Kortom 7 tegenargumenten waarom de binding tussen u en uw werknemers juist sterker i.p.v. minder wordt met payroll. Zoals Johan Cruijff al zei: “Ieder payroll nadeel, heeft zijn voordeel!”

2. Payrollwerknemers krijgen minder betaald en hebben geen gelijkwaardige functies.
De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijfs-, ABU- of NBBU-CAO schrijft voor dat payrollbedrijven payrollwerknemers gelijkwaardig moeten belonen en inschalen, net als de werknemers die (nog) rechtstreeks bij u in dienst zijn (met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 2020 zelfs verplicht!). Daarnaast heeft een payrollwerknemer ook vanuit de CAO recht op een gelijkwaardige functie bij u. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren zijn bij payroll namelijk ook van toepassing.

3. Payrollwerknemers kunnen makkelijker ontslagen worden. 
Payrollwerknemers hebben sinds 1 juli 2015 vanuit de Wet werk en zekerheid in Nederland dezelfde ontslagbescherming, als werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

4. Werkgevers kunnen met payroll juridische- en werkgeversverplichtingen makkelijk ontlopen.
Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken, betekent dit dat u als werkgever namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor uw werknemers wordt gehouden. Een payrollbedrijf wordt namelijk op het naleven van deze wet- en regelgeving en CAO’s tweemaal jaarlijks gecontroleerd (NEN-4400 certificering).

Voor wat betreft de nadelen van payroll voor u als werkgever het volgende:

1. U blijft bij payroll voor de afdrachten aan de Belastingdienst vanuit de ketenaansprakelijkheid verantwoordelijk.
Indien het payrollbedrijf geen loonheffingen of sociale premies aan de Belastingdienst heeft afgedragen. Kan de Belastingdienst u, ondanks dat u deze afdrachten reeds aan het payrollbedrijf heeft voldaan, nog steeds aansprakelijk stellen en eisen dat u de afdrachten nogmaals betaald. Sinds 1 juli 2015 geldt namelijk de Wet aanpak schijnconstructie (WAS) met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Check daarom altijd of heeft payrollbedrijf het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) (NEN-4400) heeft en over een recente WKA-verklaring en/of afgeschermde G-rekening beschikt. Wilt u namelijk sowieso dit bovenstaande risico niet lopen, spreek dan met het payrollbedrijf af dat u een gedeelte van uw factuurbedrag op de (afgeschermde) G-rekening van het payrollbedrijf stort (vaak rond de 30%).

2. Payroll kost geld.
Niet verzekeren is ook goedkoper dan verzekeren, echter tot u schade oploopt. Het payrollbedrijf neemt naast de administratieve werkzaamheden namelijk ook uw niet voorspelbare arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag omtrent uw medewerkers over.

3. Payroll is duurder voor niet BTW-plichtige bedrijven.
Als u niet BTW-plichtig bent, dan heeft u het nadeel dat u de BTW, die aan u wordt gefactureerd, niet kunt terugvorderen. Dit nadeel heeft u echter ook, als u met uitzendkrachten van een uitzendbureau werkt!

4. Een RIE en aansprakelijkheidsverzekering blijven voor u verplicht.
Zoals al reeds eerder is vermeld, blijft u verantwoordelijk voor wat er op uw werkvloer gebeurt. Daarom is bij payroll een RIE en aansprakelijkheidsverzekering nog steeds verplicht/noodzakelijk.

Tot slot gaf 69% van de geïnterviewde niet-payroll medewerkers bij onze payrollklanten aan, ook wel eens te willen weten wat payroll precies voor hen als medewerker zou kunnen betekenen!

Kortom denk daarom als ondernemer en/of werkgever niet in nadelen maar laat u informeren over de voordelen van payroll voor u en uw medewerkers!

De volgende payrollbedrijven in Nederland hebben ondanks de mogelijke nadelen van payroll enkele 10.000den medewerkers op de payroll (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Randstad Payroll Solutions, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll , One Payroll, Prokx Payrolling, Luba Payroll, Cardan Payroll, Payper, Easy Staff Payroll Services, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Payroll Company, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople en PRO Payroll.

* Onderzoek in 2018 door studenten van de Hogeschool Saxion.

 

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.