Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1 juli 2020

29 april 2020

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. In artikel 14 van de Wet minimum loon en vakantiebijslag (WML), wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,60. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon (Stb. 1983, 300):

Leeftijd                Staffeling   Per maand   Per week   Per dag
21 jaar en ouder 100%         1.680,00       387,70      77,54
20 jaar                    80%          1.344,00        310,15      62,03
19 jaar                    60%          1.008,00        232,60      46,52
18 jaar                    50%             840,00        193,85      38,77
17 jaar                    39,5%          663,60        153,15      30,63
16 jaar                    34,5%          579,60        133,75      26,75
15 jaar                    30%             504,00        116,30      23,26

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren in de toelichting gepubliceerd.1 Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2020 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon zoals vastgesteld in artikel 1 van deze regeling. Hierbij dient te worden vermeld dat alleen de vastgestelde bedragen in artikel 1 van deze regeling het wettelijk minimumloon betreffen en rechtens geldig zijn.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd                 36 uur per week   38 uur per week   40 uur per week
21 jaar en ouder  10,77                      10,21                       9,70
20 jaar                     8,62                        8,17                         7,76
19 jaar                     6,47                        6,13                         5,82
18 jaar                     5,39                        5,11                         4,85
17 jaar                     4,26                        4,04                         3,83
16 jaar                     3,72                        3,52                         3,35
15 jaar                     3,24                        3,07                         2,91

Bron: Rijksoverheid, 29 april 2020

Meer informatie over het Wet minimumloon (WML) en payroll

Wilt u meer weten over het Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bij payroll? Vraag dan nu snel bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek aan.

Bel mij terug!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.