Payroll contract

Een payroll contract is het contract dat een payrollwerknemer krijgt, als hij/zij bij een payrollbedrijf in dienst komt. Hieronder behandelen wij voor u, waar u en uw payrollwerknemer bij een payroll contract op moeten letten.

Enkele voordelen voor u om op payroll contracten voor uw werknemers over te gaan, zijn:

1. Uitsluiten arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s op gebied van ziekte en ontslag;
3. Ontzorging op gebied van personeels- en salarisadministratie;
4. Invulling secundaire arbeidsvoorwaardenpakket.

Voor u als payrollwerknemer is het belangrijk te weten, dat het payrollbedrijf opvolgend werkgever is. Waardoor al uw rechten en arbeidsverleden door het payrollbedrijf moeten worden overgenomen en in uw payroll contract dienen te worden vermeld.

Daarnaast denken nog veel werknemers, als zij een payroll contract krijgen, dat zij er op achteruitgaan. Vaak zien wij echter dat bij veel kleine werkgevers/bedrijven zaken, zoals pensioen, bijzonder verlof, correcte en stipte loonbetalingen, opbouw vakantiedagen echter niet goed zijn geregeld.

Doordat deze punten, naast de overname van de arbeidsvoorwaarden uit de voor u geldende CAO en overname arbeidsverleden, bij payroll wel goed zijn geregeld. Gaan uw werknemers er met een payroll contract bij een payrollbedrijf per definitie juist op vooruit!

Let u er nog altijd wel op, als u als werknemer een bestaand contract heeft en uw werkgever met een payroller in zee gaat, dat uw volledige arbeidsverleden in uw payroll contract wordt overgenomen. Op basis van het aantal gewerkte weken heeft u namelijk, voor wat betreft pensioen en ontslagbescherming, rechten opgebouwd.

Vanuit de voor u geldende CAO is het goed om te kijken naar de regelingen voor uw werknemers met betrekking tot de loondoorbetalingspercentages bij ziekte, het aantal wachtdagen, kortverzuim, zorgverlof, ADV-/ATV-dagen, seniorendagen, geboorteverlof, bijzonder verlofregeling, feestdagen, inlenersbeloning en pensioen. Met betrekking tot de laatste 2 punten geven wij u nog even wat extra informatie. Dit omdat wij vaak zien dat goedkope payrollbedrijven (evt. samen met inleners), hierbij trucjes uithalen. Tenslotte staan we even stil bij de bedingen, die een payrollbedrijf in uw payroll contracten kan opnemen.

1. Inlenersbeloning

De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijfs-, ABU– en NBBU-CAO (lees payroll-CAO) schrijft voor, dat payrollbedrijven payrollmedewerkers net als eigen medewerkers gelijkwaardig moeten belonen (vanaf 2020 i.v.m. de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn zelfs alle elementen voor payrollwerknemers verplicht):
1. Payrollwerknemers hebben daarom recht op gelijke reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
2. Payrollwerknemers hebben recht op gelijke opbouw van ATV- en ADV-dagen;
3. Payrollwerknemers hebben recht op gelijke loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
4. Payrollwerknemers hebben recht op gelijke vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

De erkende gecertificeerde payrollbedrijven via Payrollsite.nl zorgen er nu altijd al voor, dat het punt inlenersbeloning vanuit goed werkgeverschap naar uw payrollwerknemers te allen tijde volledig wordt nageleefd en alle elementen in uw payrollfactor zijn opgenomen/doorgecalculeerd en niet achterwege worden gehouden of nagefactureerd.

2. Pensioen

Een belangrijke vraag, die u zichzelf als inlener of payrollwerknemer altijd moet stellen, is: “Hoe is de pensioenopbouw bij het payrollbedrijf geregeld?” Payrollbedrijven, die onder de eigen payrollbedrijfs-CAO, ABU en NBBU vallen, hebben namelijk nu nog de mogelijkheid om nieuwe werknemers vanuit het StiPP pensioen in de Basisregeling pensioen te laten opbouwen. De pensioenpremie voor uw werknemer hierin bedraagt echter enkele procenten (geheel ten lasten van de payroller). Ter vergelijking bij een beetje Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF) zijn de werknemers- en werkgeverspremies al gauw meer dan 10%. Dat dit voor uw payrollwerknemers gevolgen heeft, hoeven wij u niet verder uit te leggen.

Een goed en erkend payrollbedrijf zal altijd een pensioenadviseur inschakelen om de eventuele gevolgen voor iedere individuele payrollwerknemer te bekijken en daarnaast te beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen, wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor uw payrollwerknemers zinvol is. Laat uw payrollwerknemers hiervoor ook het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. met mogelijke overige pensioenpotjes bij Bedrijfstak Pensioenfondsen (voor meer info zie payroll en pensioen).

Wij van Payrollsite.nl zorgen er altijd voor, dat het punt pensioen goed in de payroll contracten van uw payrollwerknemers wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw payrollwerknemers bij hun pensioen achteraf niet voor verrassingen te staan.

Bedingen in payroll contracten

Zoals wij reeds hierboven al hebben vermeld, neemt een payrollbedrijf bij payroll het juridisch werkgever van u over en komen uw werknemers als payrollwerknemers in dienst bij het payrollbedrijf. Zij krijgen van het payrollbedrijf een payroll contract, met de arbeidsvoorwaarden en verleden, die ze bij u hebben opgebouwd. U als voormalig werkgever heet vanaf die tijd bij deze payroll constructie de inlener, c.q. de opdrachtgever, en u sluit een payrollovereenkomst, c.q. samenwerkingsovereenkomst, met het payrollbedrijf.

Naast de gebruikelijke artikelen en bepalingen, die in een payroll contract, c.q. arbeidsovereenkomst, staan vermeld. Kunt u ook een aantal bedingen in het payroll contract van uw payrollwerknemers laten opnemen. Onderstaande bedingen kunnen in een payroll contract worden toevoegd:

1. Relatiebeding;
2. Personeelsbeding;
3. Non-concurrentiebeding;
4. Geheimhoudingsbeding;
5. Boetebeding.

Wij van Payrollsite.nl zorgen er altijd voor, dat al deze bovenstaande bedingen in de payroll contracten van uw payrollwerknemers goed zijn geregeld. Hierdoor komt u als inlener van uw payrollwerknemers bij een arbeidsconflict achteraf niet voor verrassingen te staan (zie ook payroll en ontslag). Wilt u meer over payroll weten, vraag dan een payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan.

Enkele erkende gecertificeerde payrollbedrijven, die in Nederland dagelijks vele duizenden payroll contracten voor payrollwerknemers opstellen, zijn (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Randstad Payroll Solutions, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll , One Payroll, Prokx Payrolling, Luba Payroll, Cardan Payroll, Payper, Easy Staff Payroll Services, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Payroll Company, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople en PRO Payroll.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.