Payrollwerknemer

Bij payroll draagt u het juridisch werkgeverschap van uw werknemers aan een payrollbedrijf over en komen zij als payrollwerknemers op de loonlijst (= vertaling vanuit het Engels van payroll) van het payrollbedrijf. Uw payrollwerknemers krijgen van het payrollbedrijf een payroll contract (= arbeidscontract) en het payrollbedrijf neemt daardoor alle taken vanuit uw personeels- en salarisadminsitratie over en regelt voor hen o.a. de salarisbetalingen. Doordat uw werknemers nu wettelijk bij het payrollbedrijf werken, is het payrollbedrijf ook verantwoordelijk voor alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (ziekte en ontslag) met betrekking tot uw payrollwerknemers.

Wat houdt payroll voor een werknemer in?

Payroll houdt in dat een werkgever en/of ondernemer zijn/haar personeels- en salarisadministratie en arbeidsrechtelijke en juridische werkgeversrisico’s voor zijn werknemers aan een payrollbedrijf overdraagt. Hierdoor heeft een werkgever of ondernemer minder administratie en risico’s en bespaart hij/zij zich hiermee geld en tijd. De vrijgekomen tijd door te payrollen kan door een ondernemer en/of werkgever voor meer aandacht voor zijn/haar bedrijf en/of werknemers worden gebruikt (b.v. opleidingen, personeelsuitjes of informele gesprekken op de werkvloer).

Voor een payrollwerknemer verandert er niet veel op de werkvloer met payroll. De payrollwerknemer blijft namelijk gewoon zijn/haar werk doen. Het enige is dat het salaris wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks op een vast tijdstip door het payrollbedrijf aan de payrollwerknemer wordt uitbetaald. Daarnaast betaalt het payrollbedrijf ook het vakantiegeld aan de payrollwerknemer uit (de keuze dit 2x per jaar te laten doen), houdt (boven) wettelijke vakantiedagen bij en draagt de pensioenpremies af. Dit komt doordat het payrollbedrijf de juridisch werkgever van de payrollwerknemer bij payroll is geworden.

Hoe werkt payroll voor een payrollwerknemer?

Bij payroll komt een payrollwerknemer dus bij een payrollbedrijf op de loonlijst/in dienst en wordt de payrollwerknemer exclusief op de werkvloer van de ondernemer en/of werkgever tewerkgesteld (zie onderstaand verschil uitzendkracht).

Het payrollbedrijf verzorgt dus de personeels- en salarisadministratie en salarisbetaling aan de payrollwerknemer en regelt alle zaken rond de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag. Het payrollbedrijf is dus verantwoordelijk voor het loondoorbetaling bij ziekte, ziekte- en re-integratiebegeleiding, eventuele ontslagkosten, arbodienst en verzekeringen, bijv. arbeidsongeschiktheid en pensioen.

De ondernemer en/of werkgever blijft verantwoordelijk voor de bepaling van de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform CAO), het voeren van de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de arbowetgeving verantwoordelijk voor wat er op de werkvloer gebeurt. In de praktijk moet er dus geen verschil tussen een eigen werknemer en payrollwerknemer op de werkvloer zijn.

Rechten payrollwerknemer?

In principe heeft een payrollwerknemer dezelfde rechten, als de werknemer die (nog steeds) bij het bedrijf in dienst is. Vanuit o.a. de paragraaf inlenersbeloning (1.) (zie onderstaand) in de eigen payrollbedrijfs-, ABU– en NBBU-CAO (lees payroll-CAO) en de Wet Werk en zekerheid, voor wat betreft ontslag (zie onderstaand), kennen zij namelijk dezelfde regels. Belangrijk is te weten dat sommige CAO’s, zoals b.v. de CAO Schoonmaak, echter speciale CAO-bepalingen m.b.t. payrollwerknemers kennen.

Een payrollwerknemer is ook voor (2.) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, als hij/zij bij een payrollbedrijf werkt, verzekerd. Bij ziekte is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en re-integratie van de zieke payrollwerknemer. Als een payrollwerknemer namelijk tijdens zijn/haar payroll contract ziek wordt, betaalt het payrollbedrijf gedurende het payroll contract en voor maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door (i.i.g. het wettelijk minimumloon (WML)). Uw CAO kent echter vaak aanvullingen van het loon voor het eerste en tweede jaar.

Ook bouwt een payrollwerknemer bij een payrollbedrijf (3.) pensioen op. Na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken komt de payrollwerknemer sowieso in de Basisregeling van het StiPP. Na 52 weken pensioenopbouw in de Basisregeling gaat de payrollwerknemer automatisch naar de betere Plusregeling. Een ondernemer en/of werkgever kan te allen tijde beslissen dat een payrollwerknemer direct pensioen gaat opbouwen in de Basis- dan wel Plusregeling.

Tot slot blijkt uit onderzoek van de ABU dat de dienstverlening payroll banen voor werkzoekenden schept. Doordat payrollbedrijven financiële risico’s en administratieve lasten van een ondernemer en/of werkgever overnemen, zijn deze eerder bereid/geneigd om via payroll een werknemer aan te nemen. Bij ontslag heeft een payrollbedrijf namelijk immers een inspanningsverplichting v.w.b. vervangende arbeid en in het geval van ziekte- en arbeidsongeschiktheid moet een payrollbedrijf de payrollwerknemer doorbetalen en de ziekte en re-integratiebegeleiding voor de zieke payrollwerknemer regelen.

In bedrijven waarbij de personeelsadministratie een schoenendoos is en branches waar het werkgeverschap minder professioneel is geregeld, zorgen payrollbedrijven juist voor professionalisering van de personeels- en salarisadministratie en beter HR beleid.

Voordelen van payroll voor een payrollwerknemer?

Het grootste voordeel voor een werknemer om bij een payrollbedrijf in dienst te komen, is de zekerheid, correctheid en stiptheid van de loonuitbetalingen. Daarnaast zijn de volgende voordelen van payroll ook van belang voor een payrollwerknemer.

1. Overname arbeidsvoorwaarden en arbeidsverleden (incl. dienstjaren);
2. Opbouw en rechten op vakantiegeld en dagen (idem bij ondernemer);
3. Mogelijkheid om vakantiegeld 2 keer per jaar te laten uitkeren;
4. Loondoorbetaling bij ziekte;
5. Recht op o.a. feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof uit CAO;
6. Mogelijkheid gebruik te maken van een collectieve verzekeringen;
7. Goed secundaire arbeidsvoorwaardenpakket (b.v. kortingen telefoons, concerten, vakanties, etc.);
8. Pensioenregeling;
9. Recht op een goede scholingsregeling;
10. Een vast contactpersoon voor alle vragen.

Nadelen, incl. weerleggingen, van payroll voor een werknemer:

1. Minder binding
Het risico bestaat dat als uw werknemer via een payroll constructie naar een onbekend payrollbedrijf wordt overgezet, hij/zij minder binding met uw bedrijf houdt/krijgt.

Echter bij payroll blijft u degene die toezicht en leiding op de werkvloer geeft. Doordat u met payroll echter geen tijd meer aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt bent. Heeft u meer tijd en aandacht voor uw werknemers en het reilen en zeilen binnen uw bedrijf.

Daarnaast beschikt uw payrollwerknemer bij een payrollbedrijf v.w.b. vragen over loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving 24/7 over een persoonlijk aanspreekpunt (externe afdeling personeelszaken en salarisadministratie).

2. Makkelijker ontslag
Uw payrollwerknemer heeft sinds 1 juli 2015 in Nederland dezelfde ontslagbescherming, als een werknemer die (nog) rechtstreeks bij u in dienst is (zie ook payroll en ontslag).

3. Minder betaald en geen gelijkwaardige functie
Dit is net als bovenstaande genoemde nadelen een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijfs-, ABU- en NBBU-CAO (lees payroll-CAO) schrijft voor dat payrollbedrijven een payrollwerknemer gelijkwaardig moeten belonen en inschalen, net als de werknemer die rechtstreeks bij u in dienst is (met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 2020 zijn alle elementen m.b.t. de inlenersbeloning voor payrollwerknemers zelfs verplicht!). De inlenersbeloning geldt dus zowel voor het salaris als voor:

1. Reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
2. Opbouw van ATV en ADV dagen;
3. Loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
4. Vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Naast een gelijkwaardige beloning heeft uw payrollwerknemer ook vanuit de CAO recht op een gelijkwaardige functie bij een payrollbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren zijn bij payroll dus ook van toepassing.

4. Ontlopen werkgeversverplichtingen
Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij payroll makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken, worden werkgevers namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor hun werknemers gehouden.

Payrollbedrijven hebben namelijk voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst, die ondernemers en/of werkgevers hieraan zullen houden of op wijzen.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij een payrollbedrijf dus geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor een payrollwerknemer te allen tijde is beschermd en krijgt waarop hij/zij recht heeft (kortom goed werkgeverschap).

Verschil payrollwerknemer en uitzendkracht?

Doordat een uitzendkracht en een payrollwerknemer beide bij een bedrijf te werk worden gesteld, denken veel mensen dat alles met betrekking tot een payrollwerknemer bijna hetzelfde is als bij een uitzendkracht. Dit is echter niet het geval (zie ook verschil uitzendbureau en payroll)!

Het eerste verschil is dat een uitzendbureau de uitzendkracht zelf heeft geworven en geselecteerd, terwijl bij een payrollwerknemer u als ondernemer en/of werkgever dit (1.) zelf heeft gedaan. Het tweede verschil is dat een payrollwerknemer (2.) exclusief bij u werkt en een uitzendkracht door het uitzendbureau zonder toestemming van u bij andere bedrijven te werk kan worden gesteld (allocatiefunctie).

Het derde verschil is dat een payrollwerknemer in de verloning (3.) goedkoper (10-20%) dan een uitzendkracht is. Dit komt doordat het uitzendbureau haar werving en selectie fee in haar tarief doorberekent. Tenslotte doet u bij payroll nog steeds zelf en niet het payrollbedrijf de salarisonderhandelingen, beoordelings-, functionerings- en arbeidsvoorwaardengesprekken met uw payrollwerknemer.

Wilt u meer weten over wat payroll voor u en uw werknemers betekent of kan betekenen. Vraag dan nu een payrolladviesgesprek of payrollofferte bij ons aan.

Enkele erkende gecertificeerde payrollbedrijven, die gezamenlijk in Nederland meer dan 200.000 payrollwerknemers in dienst hebben, zijn (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Randstad Payroll Solutions, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll , One Payroll, Prokx Payrolling, Luba Payroll, Cardan Payroll, Payper, Easy Staff Payroll Services, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Payroll Company, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople en PRO Payroll.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.