Payroll en ontslag

Payroll wordt steeds populairder in Nederland. Daarnaast komen er gelukkig ook steeds meer regels omtrent payroll en payroll en ontslag. Zoals de Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Belangrijk bij uw payroll keuze is daarom goed te kijken naar de regelingen, die een payrollbedrijf aangaande ontslag, ziekte (zie payroll en ziekte) en pensioen (Bpf of adequate pensioenregeling, zie payroll en pensioen) hanteert. Vooral als u vaste werknemers met onbepaalde tijdscontracten heeft, zijn de regels omtrent ontslag van belang.

Payroll en ontslag in Nederland

Met payroll koopt u een deel van uw ontslagrisico af. Stel dat de vraag afneemt (economische redenen) of dat iemand zijn werk niet goed doet (disfunctioneren). Dan zou u relatief eenvoudig, met het inachtneming van een in het payrollcontract vastgestelde opzegtermijn, van iemand afscheid moeten kunnen nemen. Het payrollbedrijf is namelijk de juridische werkgever van de desbetreffende payrollwerknemer en dient het ontslag verder voor u af te handelen.

U begrijpt dat een ontslagprocedure de nodige risico’s en kosten voor payrollbedrijven met zich meebrengt. Payrollbedrijven zijn daarom op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen. En zullen de kosten van ontslag voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven door calculeren. Maar echter bij onduidelijkheden deze kosten aan u proberen door te berekenen.

Let u er daarom op wat er van u met betrekking tot dossiervorming bij ontslag wordt verlangd. Wat uw kosten bij een herplaatsingstraject en een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn. Kortom, vraag wat de voorwaarden bij ontslag zijn en controleer deze in uw payrollofferte, payrollovereenkomst en/of algemene voorwaarden!

Wet werk en zekerheid, payroll en ontslag

Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 wilde de overheid voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel in Nederland zorgen.

Waar eerst namelijk een rechter de ontslagvergoeding meestal op de kantonrechtersformule baseerde en het UWV geen vergoeding toekende. Is dit verschil met deze wet weggenomen, door bij beide routes een zogeheten “transitievergoeding” in te voeren.

Daarnaast is met de Wet werk en zekerheid ook de ontslagregels voor een payrollwerknemer en reguliere werknemer gelijk getrokken. Er was eerst bepaald dat, als u bij payroll een werknemer wilde ontslaan. Dit ontslag eerst door het UWV of kantonrechter moest worden getoetst.

De Wet werk en zekerheid bepaalt nu vanaf 2015 echter door wie dat moet gebeuren. Dit is namelijk afhankelijk van de reden voor ontslag. Bij ontslag van een payrollwerknemer zijn de omstandigheden op uw werkvloer namelijk bepalend.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en/of langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV. Of u en het payrollbedrijf aan de eisen hebben voldaan, om het payrollcontract te beëindigen. In alle andere gevallen zal een kantonrechter het ontslag toetsen. Meer info zie Rijksoverheid.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), payroll en ontslag

Uw payrollwerknemers hadden, zoals hierboven al is vermeld, met de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in Nederland al dezelfde ontslagbescherming, als uw reguliere werknemers bij u in eigen dienst. Daarnaast gelden per 1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook voor beide werknemers.

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu makkelijker om vaste contracten van (payroll-)werknemers in Nederland flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en zijn flexibele contracten iets vaster

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben werknemers per 1 januari 2020 nu vanaf (a.) de eerste dag in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). (b.) Kleine werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd, als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen. En is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoeding opbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payroll

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moest het ontslag voor werkgevers dus gemakkelijker worden. Een werkgever (lees u of payrollbedrijf) in Nederland moest tot 2020 namelijk nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het echter nu mogelijk een (payroll-)werknemer te ontslaan. Als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt. Is het belangrijk te weten dat een (payroll-)werknemer hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) krijgt.

Kortom, voor wat betreft het punt ontslag zijn uw payrollwerknemers en reguliere werknemers volgens de wet (WAB) in Nederland vandaag de dag nog steeds gewoon gelijk!

Meer informatie over payroll en ontslag

Heeft u genoeg over de Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), transitievergoedingen en uw verantwoordelijkheden bij ontslag en payroll gelezen? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte aan!

Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ontslag voor u goed in uw payrollovereenkomst is afgedekt. Hierdoor komt u achteraf bij een ontslag van een payrollwerknemer niet voor verrassingen te staan.

NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

De volgende gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland kunnen u net als ons ook alles over payroll en ontslag vertellen. Naast dat zij een degelijk en transparant ontslagbeleid voeren. Hebben zij gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll hebben staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.