Payroll constructie

Bij een payroll constructie wordt het payrollbedrijf formeel juridisch werkgever van uw werknemers en komen zij in dienst van het payrollbedrijf, om daarna exclusief bij u te werk te worden gesteld (verschil uitzendbureau en payroll).

Het payrollbedrijf neemt bij een payroll constructie naast de personeels- en salarisadministratieve verantwoordelijkheden ook de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s rond uw personeel van u over. Bij een payroll constructie ontzorgt het payrollbedrijf u en uw afdelingen personeelszaken en/of salarisadministratie. Het payrollbedrijf regelt namelijk bij een payroll constructie de betalingen van salarissen, loonheffingen, sociale en pensioenpremies, financiert de lonen voor, regelt het ziekteverzuim en houdt contact met instanties zoals het UWV, de Belastingdienst en arbodienst.

Doordat u of uw bedrijf hierdoor niet meer dagelijks de personeels- en salarisadministratie hoeft te voeren, geen ziekteverzuim hoeft te managen en lonen hoeft voor te financieren. Houdt u en uw organisatie met een payroll constructie meer tijd en geld over, om uw organisatie nog efficiënter in te richten en meer te focussen op de economische ontwikkelingen binnen uw branche of sector.

Bij een payroll constructie doet u nog wel steeds zelf de werving en selectie van nieuw personeel, bepaalt u de arbeidsvoorwaarden (conform CAO), doet u de functionerings- en beoordelingsgesprekken en houdt u vanuit de arbowetgeving het toezicht op de werkvloer.

Voor invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) per 1 januari 2019 was het belangrijk om te weten dat er soms een verschil tussen de payroll constructie bij een uitzendbureau en een payrollbedrijf was. Het verschil zat hem in het toepassen van de geldende CAO voor uw werknemers. De uitzend-CAO’s van de ABU en/of NBBU waren meer op de verloning van uw tijdelijk personeel dan van uw gehele personeelsbestand, dus inclusief werknemers met onbepaalde tijdscontracten, gericht. Deze laatste groep ging er qua arbeidsvoorwaarden bij deze CAO’s er namelijk soms op achteruit.

Daarom is er met de WBA door de politiek ingegrepen en dienen zowel uitzendbureaus met straks een payrolltak als payrollbedrijven vanaf 2020 de gehele inlenersbeloning op o.a. gebied van salarissen, reiskosten en netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren bij een payroll constructie vanuit de voor de werknemers geldende CAO over te nemen. Let u dus goed op bij de keuze van een payrollbedrijf, dat deze zaken bij hun aangeboden payroll constructie wel worden toegepast. Een goedkoop payrollbedrijf is dus niet vaak het beste payrollbedrijf voor u en/of uw werknemers.

Het is voor u en uw werknemers belangrijk om bij een payroll constructie van een payrollbedrijf te kijken naar het punt pensioen. Payrollbedrijven, c.q. uitzendbureaus, die onder de ABU- en NBBU-CAO vallen, mogen nu nog uw werknemers de mogelijkheid om vanuit het StiPP pensioen na eventueel 26 gewerkte weken in de Basisregeling pensioen op te laten bouwen. De pensioenpremies voor uw medewerkers bedragen hierin echter maar een paar procent. Ter vergelijking bij de meeste Bedrijfstak Pensioen Fondsen (BPF) leggen werknemers en werkgevers aan premies al gauw meer dan 10% in. Dat dit voor uw werknemers dan gevolgen heeft voor in de toekomst, hoeven wij u dan niet uit te leggen.

Een goed payrollbedrijf zal daarom een pensioenadviseur inschakelen om de eventuele gevolgen voor iedere individuele werknemer te bekijken en daarnaast te beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor hem/haar zinvol is.

Voor u als werkgever is het gunstig dat de politiek in Nederland op het punt van pensioen, naast de bovenstaande inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels voor payrollwerknemers (Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)), ook wil dat een payrollwerknemer vanaf dag 1 straks een adequate pensioen bij het StiPP opbouwt of bij een pensioenfonds (b.v. verplichte deelname Plus-regeling StiPP en/of aanpassing hiervan) dat gelijkwaardige inlegpercentages hanteert (= basispensioenregeling).

Mocht dit gebeuren dan behoort naar onze mening de onderlinge concurrentie van payrollbedrijven, c.q uitzendbureaus, op arbeidsvoorwaarden weer een stuk dichterbij tot het verleden en hoeft u als werkgever (lees inlener) niet meer te checken welke pensioenregeling erbij een payroll constructie van een payrollbedrijf geldt.

Wij van Payrollsite.nl kunnen vanuit onze payroll constructies er voor zorgen dat bovenstaande zaken in het payroll contract van uw payrollwerknemer goed worden geregeld. Hierdoor komen u en uw payrollwerknemer, bij zijn/haar pensioenrechtelijke leeftijd, niet voor verrassingen te staan.

Hieronder geven wij nog even kort de payroll constructie voordelen en nadelen, incl. weerleggingen, voor u en uw werknemers weer.

Voordelen payroll constructie voor u:

1. Geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s;
2. Gemak;
3. Lagere kosten personeelsadministratie (o.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, jaaropgaven, verwerking CAO-bepalingen en wet- en regelgeving);
4. Geen ziekterisico’s;
5. Deskundige begeleiding bij ziekte (Wet verbetering Poortwachter (Wvp));
6. Geen verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA-risico);
7. Geen kosten ziekteverzuimverzekering;
8. Geen kosten arbodienst;
9. Geen ontslagrisico´s;
10. Minder administratieve lastendruk;
11. Geen kosten salarisadministratie (software);
12. Betaling van alleen daadwerkelijk gewerkte uren;
13. Volledige personeelskosten per uur 24/7 direct, duidelijk en inzichtelijk in beeld;
14. Professionele en deskundige externe afdeling personeelszaken;
15. Goedkoper dan een uitzendbureau;
16. Geen afdrachten en controles Belastingdienst v.w.b. uw personeelsadministratie;
17. Per 2020 WBA proof.

Nadelen payroll constructie voor u:

1. Aansprakelijk voor afdrachten
U blijft aansprakelijk vanuit de ketenaansprakelijkheid voor de afdrachten van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In geval van faillissement van het payrollbedrijf is het mogelijk dat u premies en belastingen aan het UWV en de Belastingdienst nog een keer moet betalen. Zelfs als u deze al eerder aan het payrollbedrijf heeft afgedragen. Een oplossing hiervoor is een deel van uw factuurbedrag (circa 30%) op de afgeschermde G-rekening van het payrollbedrijf te storten (meer info payroll tips en tricks lijst).

Voordelen payroll constructie werknemer:

De vier belangrijkste voordelen voor uw werknemers zijn:

1. Zekerheid salarisbetaling;
2. Gelijke lonen en ontslagregels;
3. Secundaire arbeidsvoorwaardenpakket;
4. Professionele en deskundige externe afdeling personeelszaken.

Nadelen, incl. weerleggingen, payroll constructie werknemer:

1. Minder binding
Het risico bestaat dat als uw werknemer via een payroll constructie naar een onbekend payrollbedrijf wordt overgezet, hij/zij minder binding met uw bedrijf houdt/krijgt.

Echter bij payroll blijft u degene die toezicht houdt en leiding op de werkvloer geeft. Doordat u met payroll echter geen tijd meer kwijt bent aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding. Heeft u meer tijd en aandacht voor uw personeel en het reilen en zeilen binnen uw bedrijf.

Daarnaast beschikken uw payrollwerknemers bij een payrollbedrijf v.w.b. vragen over loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving 24/7 over een persoonlijk aanspreekpunt (externe afdeling personeelszaken en salarisadministratie).

2. Makkelijker ontslag
Uw payrollwerknemers hebben sinds 1 juli 2015 in Nederland dezelfde ontslagbescherming, als werknemers, die nog rechtstreeks bij u in dienst zijn (zie ook payroll en ontslag)

3. Minder betaald en geen gelijkwaardige functie
Dit is net als bovenstaande genoemde nadelen een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijfs-, ABU- en NBBU-CAO (lees payroll-CAO), zoals u hierboven heeft kunnen lezen, schrijft voor dat payrollbedrijven, c.q. uitzendbureaus, payrollwerknemers gelijkwaardig, net als de werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn, moeten belonen en inschalen. De inlenersbeloning geldt zowel voor het salaris als voor:

1. Reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
2. Opbouw van ATV en ADV dagen;
3. Loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
4. Vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Naast een gelijkwaardige beloning hebben uw payrollwerknemers ook vanuit de CAO recht op een gelijkwaardige functie bij een payrollbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren zijn hier dus ook van toepassing.

4. Ontlopen werkgeversverplichtingen
Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij een payroll constructie makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken, worden werkgevers namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor hun werknemers gehouden.

Payrollbedrijven hebben namelijk voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie, specialisten in dienst, die ondernemers en/of werkgevers aan de regels zullen houden of op wijzen.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij payroll dus geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor payrollwerknemers te allen tijde bij een payroll constructie van een payrollbedrijf zijn beschermd en krijgen waarop ze recht hebben.

Wilt u meer weten over wat een payroll constructie voor u en uw werknemers en/of organisatie kan betekenen. Vraag dan nu een payrolladviesgesprekpayrollofferte of payrollberekening bij ons aan.

Enkele payrollbedrijven die in Nederland diverse payroll constructies aanbieden, zijn (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Randstad Payroll Solutions, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll , One Payroll, Prokx Payrolling, Luba Payroll, Cardan Payroll, Payper, Easy Staff Payroll Services, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Payroll Company, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople en PRO Payroll.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.