Nadelen payroll

Aan alle producten of diensten zitten wel voor- en/of nadelen. Zo zitten er ook nadelen aan payroll. Echter uit onderzoek* blijkt, dat werknemers en werkgevers vooraf bang waren, dat er met de overstap naar payroll meer afstand tot het bedrijf en verschil op de werkvloer zou ontstaan (zie onderstaand meest genoemde nadeel).

Onderzoek naar nadelen payroll

Echter na een jaar zeiden 84% van dezelfde werknemers juist een grotere binding met hun werkgever met payroll bij een payrollbedrijf te hebben ervaren. Door payroll bij het payrollbedrijf was namelijk alles bij hun werkgever nu veel beter geregeld. O.a. salarisbetalingen op tijd, snellere terugkoppeling op vragen, juiste arbeidscontracten, betere ziektebegeleiding etc. (zie ook voordelen payroll).

Voor wat betreft het onderscheid op de werkvloer bij payroll. Gaf 89% van de werknemers aan er niets van te hebben gemerkt.

Nadelen payroll voor werknemers

Hieronder treft u de 4 meest genoemde nadelen van payroll voor werknemers, incl. weerleggingen, aan.

1. Payrollwerknemers hebben minder binding met het bedrijf!

Voor wat betreft de veranderde band (binding) met uw werknemers bij payroll. Zien wij bij payroll juist een verbetering, qua binding, ontstaan:

  1. U bent namelijk minder tijd aan allerlei zaken rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt. Waardoor u meer tijd krijgt, voor bijvoorbeeld informele gesprekken met uw werknemers;
  2. U werft en selecteert bij payroll nog steeds zelf uw nieuwe werknemers. Bepaalt de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform uw CAO/WML). Doet nog steeds de planning en roostering van uw werknemers. Houdt ook zelf nog de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze zaken blijven dus voor uw werknemers bij payroll gewoon onveranderd;
  3. Uw personeels- en salarisadministratie binnen uw bedrijf wordt met payroll veel professioneler geregeld. Uw werknemers krijgen bij payroll een 24/7 vast aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf. Hierdoor krijgen zij direct antwoord op hun vragen. B.v. over loonstroken, werkgeversverklaringen, (boven-) wettelijke vakantiedagen, onkosten vergoedingen, rechten bij ontslag en vanuit CAO en/of wet- en regelgeving;

  4. Veel payrollbedrijven bieden hun payrollwerknemers (gratis) opleidingen en cursussen aan (b.v. BHV);
  5. Een payrollbedrijf heeft vaak collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij voor uw werknemers afgesloten. B.v. ziektekosten-, auto-, woonhuisverzekering etc. Daarnaast krijgen uw werknemers bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. pretparken, hotels, restaurants en concerten.
  6. Hadden uw werknemers bij u nog geen pensioensregeling. Dan gaan zij bij payroll vanaf dag 1 in uw Bpf of adequate pensioensregeling van het payrollbedrijf (14,5% werkgeverspremie) pensioen opbouwen;
  7. Tenslotte, kunnen uw werknemers zelf tussen een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van hun salaris kiezen. Tweemaal per jaar hun vakantiegeld opnemen. En 24/7 voor alle vragen bij hun persoonlijk HR-aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf terecht;

Kortom, 7 tegenargumenten waarom de binding tussen u en uw werknemers bij payroll juist sterker wordt. Zoals Johan Cruijff al zei: “Ieder payroll nadeel, heeft zijn voordeel!”

2. Payrollwerknemers kunnen makkelijker worden ontslagen!

Uw payrollwerknemers hadden met de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in Nederland al dezelfde ontslagbescherming. Daarnaast gelden per
1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook voor zowel uw reguliere als payrollwerknemers.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu makkelijker om vaste contracten van (payroll-)werknemers in Nederland flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en zijn flexibele contracten iets vaster geworden.

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben werknemers per 1 januari 2020 nu vanaf (a.) de eerste dag in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd. Dit geldt als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen. En is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoeding opbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payroll

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moest het ontslag voor werkgevers dus gemakkelijker worden. Een werkgever (lees u of payrollbedrijf) in Nederland moest tot 2020 namelijk nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het echter nu mogelijk (payroll-)werknemers te ontslaan, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt. Is het belangrijk te weten dat (payroll-)werknemers hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) krijgen.

Kortom, voor wat betreft het punt ontslag zijn uw payrollwerknemers en reguliere werknemers volgens de wet (WAB) in Nederland vandaag de dag nog steeds gewoon gelijk!

3. Payrollwerknemers krijgen minder betaald en hebben mindere arbeidsvoorwaarden!

Dit is net als bovenstaande genoemde nadelen een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijf, ABU- en NBBU-CAO schreef in het verleden al voor de WAB het volgende voor. Payrollbedrijven dienen een payrollwerknemer net zoals een werknemer in eigen dienst gelijkwaardig te belonen en inschalen.

De inlenersbeloningsregeling geldt voor zowel het salaris als voor: O.a. reiskosten, geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Kortom, de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers moeten bij payroll dus sinds de WAB 1:1 volledig bij die van de inlener (lees u) aansluiten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!!

Naast een gelijkwaardige beloning hebben uw payrollwerknemers ook vanuit de WAB recht op gelijkwaardige functies met payroll bij een payrollbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren zijn dus ook van toepassing.

Inlenersbeloning uitzenden en payroll

Waar bij uitzenden in de WAB de inlenersbeloning nog tot zes elementen beperkt is gebleven. Moet deze bij payroll met de komst van deze wet per 1 januari 2020 dus helemaal gelijk zijn. Payrollwerknemers hebben bij de inlener (lees u) met payroll nu dus ook recht op een geldende 13e maand, scholingsregelingen, alle verlofregelingen etc.

4. Werkgevers kunnen met payroll juridische- en werkgeversverplichtingen makkelijker ontlopen!

Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij payroll makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken. Worden werkgevers namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor hun werknemers gehouden.

Naast dat een payrollbedrijf tweemaal jaarlijks op het naleven van de wet- en regelgeving en CAO’s wordt gecontroleerd. Hebben payrollbedrijven voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst. Zij zullen ondernemers en/of werkgevers juist aan de regels houden en/of hen erop wijzen.

Een payrollbedrijf krijgt namelijk als juridisch werkgever de boetes voor b.v. verkeerd toepassen of uitvoeren van o.a. de salarisadministratie, personeelsadministratie, wet- en regelgeving, CAO-bepalingen, Wet Poortwachter, Arbeidstijdenwet, etc.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij payroll dus geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor payrollwerknemers te allen tijde met payroll bij een erkend NEN 4400 gecertificeerd payrollbedrijf tegen onrechtmatigheden zijn beschermd. En juist krijgen waar zij wettelijk recht op hebben.

Nadelen payroll voor werkgevers

Vooropgesteld dat de nadelen van payroll voor u als ondernemer en/of werkgever niet tegen de voordelen van payroll opwegen. Worden de volgende nadelen van payroll in onderzoeken vaak genoemd.

1. U blijft bij payroll voor de afdrachten aan de Belastingdienst vanuit de ketenaansprakelijkheid verantwoordelijk!

Indien het payrollbedrijf geen loonheffingen of sociale premies aan de Belastingdienst heeft afgedragen. Kan de Belastingdienst u nog steeds aansprakelijk stellen en eisen dat u de afdrachten nogmaals betaald. Ondanks dat u deze dus reeds aan het payrollbedrijf heeft voldaan. Sinds 1 juli 2015 geldt de Wet aanpak schijnconstructie (WAS) met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Checkt u daarom altijd of het payrollbedrijf over het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) (NEN 4400), een recente WKA-verklaring en/of afgeschermde G-rekening beschikt.

Wilt u sowieso dit bovenstaande risico niet lopen. Spreekt u dan met het payrollbedrijf af, dat u een gedeelte van uw factuurbedrag op de (afgeschermde) G-rekening van het payrollbedrijf overmaakt (30-35%).

2. Payroll kost geld!

Niet verzekeren is ook goedkoper dan verzekeren. Echter tot u schade oploopt. Het payrollbedrijf neemt naast de administratieve werkzaamheden namelijk ook uw niet voorspelbare arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag omtrent uw werknemers van u over.

3. Payroll is duurder voor niet BTW-plichtige bedrijven!

Als u niet BTW-plichtig bent. Dan heeft u het nadeel dat u de BTW, die aan u wordt gefactureerd, niet kunt terugvorderen. Dit nadeel heeft u echter ook, als u met uitzendkrachten van een uitzendbureau werkt! Er zijn echter steeds meer payrollbedrijven die hun dienstverlening zo hebben ingericht, dat u alleen nog maar BTW over hun marge hoeft te betalen. Wilt u hier meer over weten? Vraagt u dan nu een adviesgesprek met ons hierover aan.

4. Een RIE en aansprakelijkheidsverzekering blijven verplicht

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Blijft u bij payroll verantwoordelijk voor wat er op uw werkvloer gebeurt. Daarom is bij payroll een RI&E en aansprakelijkheidsverzekering nog steeds verplicht/noodzakelijk.

5. Minder binding met uw werknemers!

Door de veranderde band tussen uw werknemers en u als werkgever bij payroll. Kan dit ten koste van de binding met het bedrijf gaan. Echter doordat u met payroll o.a. geen omkijken naar uw personeels- en salarisadministratie en verzuimmanagement meer heeft. Kunt u deze vrijgekomen tijd o.a. gebruiken om meer aandacht aan uw werknemers te besteden.

Tot slot, gaf 69% van de geïnterviewde niet-payrollwerknemers bij onze payrollklanten aan. Ook wel eens te willen weten, wat payroll precies voor hen als werknemer zou betekenen/inhouden!

Meer informatie over de nadelen van payroll

Kortom, denk als ondernemer en/of werkgever niet in nadelen! Maar laat u verder informeren over de voordelen van payroll voor u en uw werknemers! Vraag daarom nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte aan!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven hebben ondanks de nadelen van payroll. Gezamenlijk enkele 10.000en werknemers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

* Onderzoek in 2021 door studenten van de Hogeschool Saxion.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.