Payroll en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw personeel bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenopbouw bij het desbetreffende payrollbedrijf geregeld?” Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een regeling die van groot belang voor uw payrolltarief en de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers is, als u besluit te gaan payrollen.

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) verzorgt de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten (incl. payroll). Bijna alle payrollbedrijven in Nederland zijn hierdoor vanuit hun CAO verplicht bij de StiPP aangesloten.

Naast dat uw werknemers dus bij payroll juridisch bij het payrollbedrijf in dienst komen, gaan zij dus ook meestal vanaf hun 21ste jaar (+ evt. een wachttijd van 26 gewerkte weken) ook bij Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) en in 99% van de gevallen niet bij uw eigen bedrijfstakpensioenfonds (BPF)) pensioen opbouwen.

Toch hebben sommige payrollbedrijven echter in de loop der jaren wel een aansluiting voor hun payrollwerknemers bij een BPF (b.v. horeca, bouw, ABP) juridisch geregeld. Wilt u weten welke payrollbedrijven dit zijn, vraag dan een adviesgesprek bij ons aan.

Bij de STIPP zijn er dus twee verschillende pensioenregelingen:

1. Basisregeling: Bij deze regeling bouwt uw payrollwerknemer, na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken, (maar) 2,6% pensioen van het brutoloon op, dat volledig door de payroller wordt betaald. Dat dit voor uw payrollwerknemer zijn/haar pensioenopbouw en de kostenkant voor u gevolgen heeft, hoeven wij u niet verder uit te leggen. Vandaar dat wij altijd van een payrollbedrijf eisen dat alle (incl. nieuwe) werknemers vanaf dag 1 pensioen in de betere Plusregeling bij payroll opbouwen.

2. Plusregeling: Hebben uw werknemers al contracten voor (on-) bepaalde tijd? Dan gaan uw werknemers bij payroll in de Plusregeling pensioen opbouwen. Bij deze regeling geldt in principe geen wachtperiode. In deze regeling bouwt uw werknemer dus een volwaardig pensioen van 12% op (vergelijkbaar met de werknemer- en werkgeverspremies in een eigen BPF) en betalen uw werknemers 1/3 en de payroller 2/3 deel (meer info op StiPP).

De pensioenopbouw voor uw medewerkers bij de StiPP gebeurt middels een beschikbare premieregeling (= een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering).

De premie die wordt betaald om het pensioen op te bouwen (2/3 werkgever en 1/3 werknemer), wordt vastgesteld als percentage van de pensioengrondslag met een leeftijdsonafhankelijke premiestelling en is voor alle deelnemers hetzelfde.

Vaak ziet u dus bij een payrollofferte van een ABU– en/of NBBU payrollbedrijf 3 soorten payrolltarieven. Het eerste tarief voor de eerste 26 weken, een tweede tarief tussen 26 en 52 weken en een derde na 52 weken (soms een vierde, maar dit heeft weer te maken met het ontslagrisico, zie payroll en ontslag). Staat dit nergens vermeld, vraag hier dan naar!

De meeste BPFen (= pensioenfondsen waarbij uw medewerkers nu zijn aangesloten) zijn middelloonregeling (= pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn/haar loopbaan tot aan pensioen).

Een goed en erkend payrollbedrijf zal een pensioenadviseur inschakelen om de eventuele gevolgen voor iedere individuele medewerker te bekijken en daarnaast te beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor hem/haar zinvol is. Laat uw medewerkers hiervoor ook het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. met mogelijke overige pensioenpotjes bij Bedrijfstak Pensioenfondsen.

Vaak zien wij helaas echter nog steeds bij payrollbedrijven, dat er door hen, samen met een pensioenadviseur, niet (bewust) naar de negatieve gevolgen van het overstappen naar een andere pensioenregeling (StiPP/beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling) wordt gekeken. De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollwerknemers niet te overzien, b.v. lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering en/of verlies evt. vervroegd pensioenregeling of VUT-rechten vanuit de huidige pensioenregeling!

Een goed erkend payrollbedrijf zal in dezen u en uw desbetreffende werknemer adviseren geen gebruik te maken van de alom bekende payrolldienst, waarbij het payrollbedrijf de juridische werkgever wordt en uw payrollwerknemer automatisch een aansluiting bij het StiPP krijgt. Maar voor hem/haar een zogeheten “Dienstverleningsvariant” toe te passen.

Bij deze payrolldienst blijft uw werknemer in dienst bij u en hierdoor aangesloten bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (BPF), maar wordt het payrollbedrijf gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op de aansluitnummers van u te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payroll variant ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemer en regelt het payrollbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemer.

Voor het punt ontslag wordt bij deze variant vaak afgesproken, dat het payrollbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemer nog steeds bij u juridische in dienst is (het enige verschil met een payroll constructie). Vraag bij uw payrollaanbieder of zij deze variant (benaming kan anders zijn) kunnen aanbieden en regelen!

Deze variant wordt ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen op payroll en hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payroll blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze variant (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) in dienst bij u.

Tenslotte zou de politiek het liefst zien (Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)) dat een payrollwerknemer vanaf dag 1 een adequate pensioen bij het pensioenfonds, dat voor alle werknemers binnen het bedrijf of branche geldt (BPF), opbouwt of bij een pensioenfonds (b.v. verplichte deelname Plusregeling StiPP en/of aanpassing hiervan) dat gelijkwaardige inlegpercentages hanteert (= basispensioenregeling).

Deze politieke discussie geldt dus alleen voor payrollwerknemers in de payrollbranche en niet als u zelf uitzendkrachten in de uitzendbranche heeft.

De basispensioenregeling moet dan volgens de overheid in de toekomst ten minste voorzien in:
a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
b. Het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 13,6% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payroll ter beschikking worden gesteld.

De aansluiting voor iedere individuele payrollwerknemer bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (BPF) zal praktisch voor payrollbedrijven, die in meer dan 20 branches actief zijn, bijna niet mogelijk zijn. Maar een verplichte deelname in de Plusregeling van de StiPP voor iedere payrollmedewerker zal er voor kunnen zorgen, dat payrollbedrijven op het punt pensioen onderling niet meer kunnen concurreren!

Kortom, vraag welke regeling voor uw medewerkers van toepassing is en controleer de eventuele payrolltariefsverhogingen na 26 of/en 52 weken voor uw payrollmedewerkers.

Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt pensioen goed in uw payrollovereenkomst wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een payrolladviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Enkele payrollbedrijven met een goede pensioenregeling in Nederland zijn (zie ook payroll brancheorganisaties, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Randstad Payroll Solutions, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll , One Payroll, Prokx Payrolling, Luba Payroll, Cardan Payroll, Payper, Easy Staff Payroll Services, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Payroll Company, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople en PRO Payroll.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.