Payroll en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw medewerkers bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenregeling (Bpf of adequate pensioenregeling) bij het payrollbedrijf voor mijn werknemers geregeld?” Naast ziekte en ontslag is payroll en pensioen een belangrijk aandachtspunt. Die van groot belang voor de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers is.

Payroll en pensioen voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de verplichting van een adequaat payrollpensioenregeling per 1 januari 2021 hieruit. Verzorgde de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten (incl. payroll). Bijna alle payrollbedrijven in Nederland waren hierdoor vanuit hun payroll-CAO verplicht bij de StiPP aangesloten.

De StiPP, payroll en pensioen

Naast dat uw werknemers toentertijd dus bij payroll juridisch bij een payrollbedrijf in dienst kwamen. Gingen zij meestal ook vanaf hun 21ste jaar
(+ evt. een wachttijd van 26 gewerkte weken) bij de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) pensioen opbouwen. Dus in 99% van de gevallen niet bij hun eigen bedrijfstakpensioenfonds (Bpf).

De meeste Bpf-en hielden namelijk in het verleden hun deuren voor payrollbedrijven en hun payrollwerknemers in hun branche stijf dicht. Toch is het sommige payrollbedrijven in de loop der jaren gelukt om een (verplichte) aansluiting voor hun payrollwerknemers bij een bepaald Bpf juridisch te realiseren. B.v. horeca, bouw (vakkrachten verplicht) of ABP.

Twee pensioenregelingen StiPP bij payroll en pensioen

1. Basisregeling StiPP

Bij deze pensioenregeling bouwde uw payrollwerknemer, na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken, (maar) 2,6% pensioen van het brutoloon op. Dit werd volledig door het payrollbedrijf als werkgever betaald.

Dat dit voor uw payrollwerknemers hun pensioenopbouw en de kostenkant voor u (hoogte werkgeverspensioenpremie in de payrollfactor) gevolgen had. Hoeven wij u nu nog steeds niet verder uit te leggen!

Vandaar dat wij toentertijd al eisten. Dat alle (incl. nieuwe) payrollwerknemers vanaf dag 1 pensioen in de betere Plusregeling van de StiPP bij een payrollbedrijf moesten opbouwen.

2. Plusregeling StiPP

Hadden uw werknemers toentertijd al contracten voor (on-)bepaalde tijd, dan gingen uw werknemers bij payroll in de Plusregeling pensioen opbouwen. Bij deze regeling gold in principe geen wachtperiode.

In deze regeling bouwde uw payrollwerknemer dus een enigszins volwaardig pensioen van 12% op. Een payrollwerknemer betaalde 1/3 deel en het payrollbedrijf 2/3.

De pensioenopbouw voor uw payrollwerknemer bij de StiPP gebeurde middels een beschikbare premieregeling. Dit is een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering.

De premie (2/3 werkgever en 1/3 werknemer) werd als percentage van de pensioengrondslag met een leeftijdsonafhankelijke premiestelling vastgesteld en was voor alle deelnemers hetzelfde.

Ter info de meeste Bpf-en zijn echter middelloonregeling. Dit is een pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn/haar loopbaan tot aan pensioen!!!!

Verder zagen wij voor de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij veel payrolloffertes van ABU- en/of NBBU-payrollbedrijven vaak 3 soorten payrolltarieven. Het eerste tarief was voor de eerste 26 weken, een tweede tarief tussen 26 en 52 weken en een derde na 52 weken. Soms zelfs een vierde, maar dit had weer te maken met het ontslagrisico (zie payroll en ontslag). Stond deze splitsing echter niet in een payrollofferte dan was het i.v.m. het uiteindelijke payrolltarief belangrijk om hier toch naar te vragen.

Payroll en pensioen per 1 januari 2021

Door geen 14,5% werkgeverspremie was het voormalige StiPP-pensioen als payroll pensioenregeling niet meer toereikend. Per 1 januari 2021 is het daarom als payrollpensioen in Nederland komen te vervallen.

Voor uw payrollwerknemers bij een payrollbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen nu het volgende. Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Zoals u al heeft kunnen lezen, moeten vakkrachten (payrollwerknemers) bijvoorbeeld binnen de bouw zelfs verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf bouw) worden aangemeld. Dan dient het payrollbedrijf voor uw payrollwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioenregeling te beschikken.

Adequaat pensioenregeling, payroll en pensioen

Deze ‘adequaat’ pensioenregeling moet volgens de overheid ten minste voorzien in:

    a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
    b. Het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
    c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 14,5% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payroll ter beschikking worden gesteld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkelt en aanbiedt.

Pensioenadviseur bij payroll inschakelen

Wij adviseren echter nog wel steeds dat een payrollbedrijf bij de overgang naar payroll een pensioenadviseur moet inschakelen. Dit om de door haar gekozen adequate pensioenregeling aan uw payrollwerknemers uit te leggen.

Daarnaast kan deze pensioenadviseur dan ook beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor iedere individuele payrollwerknemer zinvol is.

Laat uw werknemers hiervoor dan wel even het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. mogelijke overige pensioenpotjes bij andere Bedrijfstakpensioenfondsen.

Tot slot, zien wij voor wat betreft payroll en pensioen nog steeds vaak bij payrollbedrijven. Dat er door hen niet samen met een pensioenadviseur (bewust) naar de eventuele negatieve gevolgen van het overstappen naar een andere pensioenregeling wordt gekeken. B.v beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling.

De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollwerknemers soms dan niet te overzien. B.v. Lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering. En/of verlies van een eventuele vervroegd pensioenregeling of vut-rechten vanuit de huidige (Bpf) pensioenregeling!

Een goed en erkend payrollbedrijf (kaf van het koren) zal dan in dezen u en uw desbetreffende werknemers namelijk adviseren geen gebruik van ‘gewoon’ payroll te maken. Waarbij het payrollbedrijf dus de juridische werkgever van de werknemers wordt en zij hierdoor aan een adequate pensioenregeling moeten gaan deelnemen. Hierdoor zijn zij dan namelijk niet meer aan het Bpf in uw branche verbonden en verliezen zij hun eventuele opgebouwde rechten.

Dienstverleningsvariant bij payroll en pensioen

In zo’n geval dient naar onze mening een payrollbedrijf voor hen over een zogeheten “Dienstverleningsvariant” te beschikken en goed te kunnen toepassen (zie ook payroll vormen).

Bij deze payroll vorm blijven uw werknemers dus in dienst bij u en hierdoor ook aangesloten bij hun bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Het payrollbedrijf wordt echter door u gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op uw aansluitnummers te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payroll vorm ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers en regelt het payrollbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemers.

Voor het punt ontslag wordt bij deze payroll vorm vaak afgesproken, dat het payrollbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemers nog steeds bij u juridische in dienst zijn. Dit is dus het enige verschil met een gewone payrollconstructie). Vraag bij uw payrollbedrijf of zij deze payroll vorm ook kunnen aanbieden en regelen (benaming kan anders zijn, bijvoorbeeld Jobtimize bij So Toff in Almelo)!

Deze payroll vorm wordt namelijk ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen op payroll en hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payroll blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze payroll vorm (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) juridisch in dienst bij u.

Payrollsite.nl en pensioen

Wij van payrollsite.nl zorgen er altijd voor, dat het punt pensioen goed in het payrollcontract van uw payrollwerknemer wordt geregeld. Maar ook dat het desbetreffende payrollbedrijf over een ‘Dienstverleningsvariant’ beschikt. Hierdoor komen u en uw payrollwerknemers achteraf niet voor verrassingen te staan.

Tot slot, zal de aansluiting voor iedere individuele payrollwerknemer bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) voor payrollbedrijven praktisch niet mogelijk zijn. Soms zijn zij namelijk in meer dan 20 branches actief. Maar een verplichte adequate pensioenregeling voor iedere payrollmedewerker zorgt er tenminste eindelijk voor. Dat payrollbedrijven op het punt van pensioen niet meer onderling kunnen concurreren!

Meer informatie over payroll en pensioen

Doordat wij dagelijks pensioenregelingen, payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen. Dat het punt pensioen voor uw werknemers goed in uw payrollovereenkomst en hun payrollcontracten wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw werknemers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan.

Wilt u nog meer over payroll en pensioen weten? Vraagt u dan nu snel bij ons een adviesgesprek, of payroll offerte over payroll en pensioen bij een payrollbedrijf aan!

NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

De volgende gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland kunnen u net als ons ook alles over payroll en pensioen vertellen. Naast dat zij over een adequate pensioenregeling of aansluitingen bij Bpf-en beschikken. Hebben zij gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches in Nederland op de payroll hebben staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.