Payroll vormen

Als u op internet kijkt, ziet u diverse payroll vormen en namen voor de dienstverlening payroll: Payroll, payrolling, payrollen, payrol, pay roling, payroll service, payroll services, payroll outsourcing, payroll diensten, payroll administratie, HR payroll, HRM payroll services, online payroll, online payrolling en ga zo maar door. Hieronder zullen wij echter in het kort het verschil tussen deze payroll vormen aan u uitleggen.

Payroll vormen in Nederland

Eigenlijk zijn er maar 2 belangrijke verschillen tussen de payroll vormen in Nederland:

  1. Uw werknemers zijn formeel juridisch in dienst bij een payrollbedrijf
  2. of nog steeds bij u.

Eerste payroll vorm

Bij de eerste payroll vorm is/wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers (zie ook wat is payroll?).

U werft en selecteert bij deze payroll vorm nog wel steeds zelf uw eigen werknemers, bepaalt de werktijden, het salaris, de arbeidsvoorwaarden en doet ook nog steeds de functionerings- en beoordelingsgesprekken met uw werknemers zelf. Verder verzorgt u de planning, houdt vanuit de Arbowetgeving in Nederland de controle op uw werkvloer (tot hier verandert er dus voor u en uw werknemers nog niet veel met deze payroll vorm!).

Echter het payrollbedrijf draagt vanuit het juridisch werkgeverschap van uw werknemers o.a. wel de zorgen voor de betaling van nettosalarissen, loonbelasting, sociale en pensioenpremies. Daarnaast neemt zij bij deze payroll vorm misschien wel als belangrijkste punt de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s voor wat betreft ziekte en ontslag van u over (zie ook o.a. voordelen van payroll, payroll en ziekte en payroll en ontslag).

U huurt of least bij deze payroll vorm dus eigenlijk als het ware uw eigen werknemers terug, maar bent van alle administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s verlost.

Of een payrollbedrijf dit nu online payroll, payrolling, payroll services, payrollen, pay rolling of payroll outsourcing noemt. Is dus niet van belang!

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij eerste payroll vorm

Voor de komst per 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het bij deze payroll vorm wel belangrijk om te weten bij welke payroll brancheorganisatie (Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend ondernemingen (NBBU)) het payrollbedrijf was aangesloten en/of zij over een eigen payrollbedrijfs-CAO beschikte.

Hierdoor was dan namelijk bekend onder welke CAO en arbeidsvoorwaarden het payrollbedrijf payroll in Nederland aanbood. Iedere CAO had namelijk andere regels over b.v. het aantal bepaalde tijdscontracten (ketenregeling/fasen systematiek) en loondoorbetalingspercentages bij ziekte de eerste 2 jaar.

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent deze payroll vorm hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO hierdoor dus geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten per 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

NEN-4400 certificering bij eerste payroll vorm

Wel is nog steeds belangrijk dat het payrollbedrijf bij deze payroll vorm over een NEN-4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikt.

Het payrollbedrijf is bij deze payroll vorm dan beoordeeld op de volgende punten:

  a. Het payrollbedrijf is geïdentificeerd als onderneming;
  b. De aangiften en afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting zijn nagekomen;
  c. De loonbetalingen zijn niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag;
  d. Het payrollbedrijf heeft identiteit- en gerechtigheidscontroles tot het verrichten van arbeid in Nederland uitgevoerd;
  e. Het payrollbedrijf heeft het risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen.

U ontloopt met een NEN-4400 certificering bij deze payroll vorm dus (gedeeltelijk) de volgende praktijken/risico’s:

  1. Niet afdragen loonheffingen;
  2. Niet afdragen van sociale premies;
  3. Illegale werknemers;
  4. Betalingen onder het Wettelijk Minimum Loon.

Adequaat pensioen bij eerste payroll vorm

Naast alle elementen van de inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu ook wettelijk bij deze payroll vorm geregeld. Dat iedere payrollwerknemer in Nederland per 1 januari 2021 bij deze payroll vorm vanaf dag 1 recht op een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverpremie) heeft. Het huidige StiPP-pensioen was hierdoor niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverpremie) en is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij pensioen is dat het payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Kan dit om wat voor reden niet. Dan is een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspensioenpremie) de oplossing.

Soms is een aansluiting bij een Bpf zelfs verplicht (verplichtstelling). Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf Bouw) worden aangemeld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkelt en aanbiedt.

Wij van payrollsite.nl controleren/checken het punt pensioen altijd bij elke payroll vorm. Daarnaast kijken wij of en hoe lang een payrollbedrijf bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geregistreerd en over een NEN-4400 certificering beschikt.

Wij maken hiervoor gebruik van de SNA attenderingsservice en krijgen hierdoor een signaal als er wijzigingen in de registratie van een payrollbedrijf (uitlener) zijn. Ook kijken wij of een payrollbedrijf over een recente WKA-verklaring beschikt. Hoe de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel zijn en/of er bij deze payroll vorm van een G-rekening gebruik kan worden gemaakt.

Payrollbedrijven en eerste payroll vorm

De volgende payrollbedrijven, op alfabetische volgorde, bieden in Nederland al jaren de eerst payroll vorm aan: Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling B.V.

Tweede payrollvorm

De tweede payroll vorm in Nederland is waarbij uw werknemers nog steeds bij u in dienst zijn en blijven. Binnen deze payroll vorm kennen wij met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) echter 2 varianten. Waarbij u echter bij beide nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers bent/blijft.

Eerste variant tweede payroll vorm

Deze payroll vorm wordt wel door payrollbedrijven de “Dienstverleningsvariant” genoemd. Bij deze variant blijven uw werknemers bij u in dienst en op deze wijze ook nog steeds bij de voor hen geldend pensioenfonds aangesloten. U machtigt bij deze payroll vorm het payrollbedrijf wel om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op de aansluitnummers van u voor u te doen.

Daarnaast betaalt u bij deze variant ook nog gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers en regelt het payrollbedrijf de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van uw werknemers. Voor het punt ontslag wordt vaak bij deze payroll vorm afgesproken dat het payrollbedrijf u kosteloos zal ondersteunen bij een ontslagprocedure. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat uw werknemers bij deze variant namelijk nog steeds bij u juridische in dienst zijn (het enige verschil met de eerste payroll vorm).

Van onze geselecteerde payrollbedrijven eisen wij dat zij deze variant (benaming kan anders zijn, bijvoorbeeld Jobtimize bij Fortium Payroll in Almelo) aan onze klanten kunnen aanbieden en voor hen regelen! Deze payroll vorm wordt door veel payrollbedrijven namelijk ook vaak toegepast als een werknemer opgebouwde VUT-rechten heeft of pertinent weigert over te stappen op payroll. Hij/zij blokkeert dan de overgang van de ondernemer en andere werknemers naar payroll. Voor hem/haar wordt dan in eerste instantie deze payroll vorm (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) in dienst van de ondernemer en/of werkgever.

Tweede variant tweede payroll vorm

Bij deze payroll vorm zijn/blijven uw werknemers dus ook gewoon juridisch bij u in dienst en behoudt u hierdoor ook alle bijbehorende arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s, v.w.b. ziekte en ontslag, omtrent uw werknemers. Daarnaast doet u alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies echter bij deze variant wel zelf.

Eigenlijk is deze payroll vorm dus niets meer of minder dan het verlonen (vertaling uit het Engels van “payroll”) of uitbesteden van de salarisadministratie of loonadministratie van uw personeel met een stukje personeelsadministratie. U heeft bij deze payroll vorm dan ook nog steeds vaak een ziekteverzuimverzekering en/of arbodienst en rechtsbijstandsverzekering nodig.

Enkele voorbeelden van dit soort grote, (soms) beursgenoteerde internationale payrollbedrijven zijn: ADP, Raet, SD Worx en Centric.

Meer informatie over payroll vormen

Wilt u nog meer over deze payroll vormen in Nederland weten? Vraagt u dan nu snel een gratis een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.