Payroll brancheorganisatie

Voor de komst per 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het belangrijk om te weten bij welke payroll brancheorganisatie (Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend ondernemingen (NBBU)) een payrollbedrijf was aangesloten en/of zij over een eigen payrollbedrijf CAO beschikte.

Hierdoor was dan namelijk bekend onder welke CAO en arbeidsvoorwaarden het payrollbedrijf payroll in Nederland aanbood. Iedere CAO had namelijk andere regels over b.v. het aantal bepaalde tijdscontracten (ketenregeling of fasen systematiek) en loondoorbetalingspercentages bij ziekte de eerste 2 jaar.

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijf CAO echter geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen. Er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten.

NEN 4400 certificering bij een payrollbedrijf

Wel is nog steeds belangrijk dat een payrollbedrijf over een NEN 4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikt.

Het payrollbedrijf is dan beoordeeld op de volgende punten:

  a. Het payrollbedrijf is geïdentificeerd als onderneming;
  b. De aangiften en afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting zijn nagekomen;
  c. De loonbetalingen zijn niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag;
  d. Het payrollbedrijf heeft identiteit- en gerechtigheidscontroles tot het verrichten van arbeid in Nederland uitgevoerd;
  e. Het payrollbedrijf heeft het risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen.

U ontloopt bij een NEN 4400 certificering dus (gedeeltelijk) de volgende praktijken/risico’s:

  1. Niet afdragen loonheffingen;
  2. Niet afdragen van sociale premies;
  3. Illegale werknemers;
  4. Betalingen onder het Wettelijk Minimum Loon.

Wij van payrollsite.nl controleren/checken dus altijd of en hoe lang een payrollbedrijf bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geregistreerd en over een NEN 4400 certificering beschikt.

Wij maken hiervoor gebruik van de SNA attenderingsservice en krijgen hierdoor een signaal als er wijzigingen in de registratie van een payrollbedrijf (uitlener) zijn. Ook kijken wij of een payrollbedrijf over een recente WKA-verklaring beschikt. Hoe de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel zijn en/of er van een G-rekening gebruik kan worden gemaakt.

Payroll brancheorganisaties in Nederland

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog 4 payroll brancheorganisaties. Met ieder dus zijn eigen payroll-CAO. Namelijk de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hadden door het niet verlengen per 1 januari 2012 van de VPO payroll-CAO. Enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijf CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling (nu onderdeel Brisker Group) en Please Payroll waren dit toen o.a. Persoonality Payrolling (vroeger van der Noordt Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu onderdeel Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO payroll brancheorganisatie

De Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) bestond sinds 2006. De VPO behartigde de belangen van de aangesloten payrollondernemingen en stond voor “goed werkgeverschap” en waarbij een werknemer er bij payroll in principe nooit op achteruit mocht gaan!

De oprichters van de VPO payroll brancheorganisatie waren toentertijd. Van der Noordt Payrolling (nu Persoonality Payrolling, onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Randstad (toen P/flex) en USG (toen CapitalP).

Enkele latere leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services,Kolibrie Payrolling, LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling,Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL, Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 75% van alle payrollwerknemers in Nederland stonden voor 2016 bij een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling op de payroll. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO in 2012 dus niet meer werd verlengd.

Zoveel mogelijk primaire arbeidsvoorwaarden moesten vanuit de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling uit de van toepassing zijnde CAO’s (b.v. horeca) door VPO leden worden overgenomen. U was er dus van verzekerd, dat uw werknemers op dat gebied met payroll er bij VPO-leden niet op achteruit gingen.

De VPO payroll brancheorganisatie is echter per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield daardoor als zelfstandige payroll brancheorganisatie op te bestaan.

Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd deze overdracht een feit en sloten de laatste VPO-leden zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU payroll brancheorganisatie

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden ook payroll aan. Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) gebeurde dit onder de ABU-CAO.

Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de ABU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom heeft de ABU besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder de ABU-CAO vallen.

ABU payroll brancheorganisatie en pensioen

Naast alle elementen van de inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels is het pensioen per 1 januari 2021 wettelijk voor payrollwerknemers geregeld. Iedere payrollwerknemer in Nederland heeft namelijk per 1 januari 2021 vanaf dag 1 recht op een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverpremie).

Het StiPP-pensioen was hierdoor niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverpremie). En is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen. Bij uitzenden onder de ABU-CAO wordt nog wel steeds van het StiPP-pensioen gebruikgemaakt.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij pensioen is dat het payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Kan dit om wat voor reden niet. Dan is een eigen adequate pensioenregeling met 14,5% werkgeverspensioenpremie de oplossing.

Soms is een aansluiting bij een Bpf zelfs verplicht (verplichtstelling). Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf Bouw) worden aangemeld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollwerknemers heeft ontwikkelt en aanbiedt.

ABU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige ABU-payrollbedrijven zijn: Adecco Payroll, BC Group Payroll, Driessen Payroll Plus, Euro Personeelsdiensten, Exact personeelsintermediair, Groenendijk Flex Service, Jigler payroll, Level One Payroll, Pay to Payroll, Power Company Payrolling, PP Personeelsdiensten, Randstad Payroll Solutions, SD Worx Payrolling, Tempo-Team Payroll Publiek, Tempo-Team Payroll Services, USG Payroll Solutions, Van Nes + Plaisier Uitzendgroep en Wiertz Payroll Solutions.

3. NBBU payroll brancheorganisatie

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige niet-ABU uitzendbureaus en payrollbedrijven in Nederland.

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) boden de aangesloten payrollbedrijven dus payroll onder de NBBU-CAO aan. Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de NBBU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geen toegevoegde waarde voor payroll meer. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 ook niet meer onder de NBBU-CAO vallen.

De regels voor een adequaat payrollpensioenregeling gelden per 1 januari 2021 ook voor de payrollwerknemers van NBBU-payrollbedrijven.

NBBU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige NBBU-payrollbedrijven zijn: AUB Payroll B.V., BON Payroll, Exterus Payrolling B.V., FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Holland Payroll B.V., Jobpoint Payroll B.V., Kolibrie Payrolling B.V., Next Payroll B.V., Oak Payroll B.V., Pay for People Payroll B.V., PayrollingVisie B.V., Renew Payroll B.V., Servorg Payroll BV, T&E Payroll Services BV, WerkTijd Payroll B.V. en Workz uitzendbureau en payrolling B.V.

4. NVUB payroll brancheorganisatie

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen payrollbedrijven. Zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services.

Ook hier gold dat het goed was om te weten. Dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, o.a. pensioen, voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders dan in uw eigen-CAO waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payroll brancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU in de loop der jaren steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er voor gezorgd dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

De volgende erkende NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven hadden voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 een eigen payrollbedrijf CAO of vielen onder de ABU of NBBU-CAO in Nederland. Gezamenlijk hebben zij vandaag de dag enkele 10.000en payrollmedewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en sectoren in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V. Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V. Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V. Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.