NEN 4400 certificering

Net zoals in de uitzendbranche doen zich in de payrollbranche ondanks de NEN 4400 certificering ook al jaren soms kwalijke zaken voor. Deze hebben de reputatie van de payrollbranche zeker in de laatste jaren geschaad en oneerlijke concurrentie teweeggebracht.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) en payroll

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) heeft de politiek op de payrollmarkt in Nederland ingegrepen.

Hierdoor dienen zowel payrollbedrijven als uitzendbureaus, met een geheel aparte payrolltak, B.V. of entiteit (b.v. Persoonality Payroll van Timing) vanaf
1 januari 2020 de gehele inlenersbeloning vanuit uw CAO over te nemen.

Dit geldt dus o.a. voor salarissen, reiskosten en netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Daarnaast dienen payrollbedrijven per 1 januari 2021 ook over een adequaat pensioen (14,5% premie voor de werkgever) voor hun payrollwerknemers te beschikken. Het huidige StiPP-pensioen was namelijk niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is per 1 januari 2021 dus als payrollpensioen komen te vervallen (zie ook payroll en pensioen).

Door deze maatregelen is er voor iedereen binnen de payrollbranche een gelijk speelveld gecreëerd. En behoort het concurreren op rechtsposities, arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen van payrollwerknemers door payrollbedrijven onderling tot het verleden!

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijf CAO hierdoor dus ook geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen. Er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor alle lopende overeenkomsten.

Wel is nu nog steeds belangrijk dat een payrollbedrijf over een geldige NEN 4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikt!

NEN 4400 certificering en payroll

De NEN 4400 certificering/norm is al in 2007 door samenwerking tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties, de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot stand gekomen.

De wens van de overheid was toentertijd namelijk om gezamenlijk tot één landelijk register (voorheen 5) en normering voor alle bonafide uitzend- en uitleenondernemingen (o.a. payrollbedrijven) in Nederland te komen.

Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) werd daarom in het leven geroepen. En de normen van dit keurmerk werden in de nationale norm
NEN 4400 vastgelegd.

Een payrollbedrijf die dit keurmerk nu heeft. Wordt tweemaal per jaar financieel en administratief door een onafhankelijke keuringsinstantie gecontroleerd.

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid bij payroll

Alle payrollbedrijven in Nederland roepen dat uw personeel in goede handen bij hen zijn. Maar of ze ook allemaal betrouwbaar zijn? Dit kunt u dus aan het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, te weten de NEN 4400 certificering, zien.

Dit is de norm wanneer een bedrijf werknemers ter beschikking stelt (dus ook uitzendbureaus). Op dit moment (1 november 2023) staan er circa 4.600 gecertificeerde ondernemingen (incl. buitenlandse ondernemingen) in het Register Normering Arbeid.

Wat zegt de NEN 4400 certificering bij een payrollbedrijf?

Heeft een payrollbedrijf dus een NEN 4400 certificering, dan is zij beoordeeld op het feit dat:

  a. Het payrollbedrijf als onderneming is geïdentificeerd;
  b. De aangiften en afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting worden nagekomen;
  c. De loonbetalingen niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag zijn;
  d. Het payrollbedrijf identiteit- en gerechtigheidscontroles tot het verrichten van arbeid in Nederland uitvoert;
  e. Het payrollbedrijf risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomt.

U ontloopt bij een NEN 4400 certificering bij een payrollbedrijf dus (gedeeltelijk) de volgende praktijken/risico’s:

  1. Niet afdragen loonheffingen;
  2. Niet afdragen van sociale premies;
  3. Illegale werknemers;
  4. Betalingen onder het Wettelijk Minimum Loon.

Meer NEN 4400 en payroll informatie

Wij controleren/checken dus altijd of en hoe lang een payrollbedrijf bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geregistreerd en dus over een NEN 4400 certificering beschikt.

Wij maken hiervoor gebruik van de SNA attenderingsservice en krijgen hierdoor een signaal als er wijzigingen in de registratie van een payrollbedrijf (uitlener) zijn.

Ook kijken wij of een payrollbedrijf over een recente WKA-verklaring beschikt, hoe de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel en referenties van het payrollbedrijf zijn en/of er van hun G-rekening gebruik kan worden gemaakt.

Wilt u echter zeker weten dat u met een correct, erkend en NEN 4400 gecertificeerd payrollbedrijf voor uw bedrijf, werknemers, branche of sector te maken heeft? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

Hieronder treft u enkele NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland aan. Zij kunnen u net als ons ook alles over payroll bij een payrollbedrijf vertellen. Zij hebben namelijk niet voor niets enkele 10.000en werknemers bij diverse bedrijven en in verschillende branches in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling B.V.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.