Payroll en ziekte

In Nederland heeft een werkgever t.o.v. zijn werknemers de wettelijke verplichting om 70% van het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen. Valt u als werkgever onder een algemeen verbindend verklaarde CAO dan staan hierover vaak afwijkende bepalingen in uw CAO. B.v. 1e jaar 100% en 2e jaar 70%. Veel ondernemers en/of werkgevers sluiten hiervoor dan ook een ziekengeldverzekering (verzuimverzekering) met evt. een eigen risicoperiode af. Hieronder leest u meer over de regelingen bij payroll en ziekte.

Eigen risicodrager WGA

Een belangrijke beslissing voor u als werkgever bij ziekte is of u eigen risicodrager voor de WIA (WGA) bent. Dit in geval een werknemer na twee jaar ziekte recht op een WGA-uitkering mocht hebben. Daarnaast hebben wij het bij ziekte van een werknemer dan nog niet over alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden gehad. Die u als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft. Wist u tenslotte dat een dag verzuim en/of ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Payroll en ziekte in Nederland

Indien u binnen uw bedrijf voor uw werknemers van payroll gebruik gaat maken. Heeft u ook niets meer met o.a. de WIA, WGA, eigen risicodragerschap, loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte, Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en re-integratie van zieke werknemers te maken. Dit komt doordat u bij payroll geen juridisch werkgever van uw werknemers meer bent. U heeft dus bij payroll geen werknemers meer in dienst!!

Hierdoor kunt u uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. Uw premie hiervoor wordt namelijk over uw loonkosten berekend en bij payoll zijn deze 0.
U heeft daarnaast geen twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte meer. Het payrollbedrijf is immers door het juridisch werkgeverschap voor deze doorbetaling en begeleiding van uw werknemers tijdens ziekte verantwoordelijk geworden. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor uw personeel dient u echter nog wel steeds aan te houden!

Payrollfactor en ziekte

U begrijpt dat het ziekteverzuim van uw medewerkers het grootste risico met betrekking tot de kosten voor payrollbedrijven is. De andere kosten zijn namelijk bijna allemaal een vast gegeven (behalve natuurlijk het ontslagrisico).

Payrollbedrijven zijn op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen. En zullen de kosten hiervan voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven vooraf door calculeren. Maar bij een hoger ziekteverzuim of extra begeleiding de kosten mogelijk aan u proberen door te berekenen.

Veel voorkomende manieren van het doorberekenen door payrollbedrijven bij een hoger ziekteverzuim in een bepaalde periode, is een payrolltariefverhoging of nacalculatie.

Let u er daarom in uw payrollofferte, payrollovereenkomst of algemene voorwaarden op. 1. Wat uw eigen risico voor ziekte qua aantal dagen of uren is. 2. Wat de eventuele verhoging van uw payrolltarief bij een hoger ziekteverzuim is. 3. Wat de wijze waarop een eventuele nacalculatie wordt gedaan. En d. welke kosten eventueel vanuit een traject Wet verbetering poortwachter bij payroll en ziekte worden doorberekend.

Vraagt u daarnaast ook altijd e. Hoe hoog het ziekteverzuimpercentage bij een payrollbedrijf is (lager dan het landelijke gemiddelde?). 4. Welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollbedrijf heeft? Deze zaken geven namelijk aan hoe een payrollbedrijf bij payroll en ziekte haar verzuimbeleid voor uw payrollwerknemers straks heeft geregeld (b.v. Inhouse verzuimspecialisten).

Uiteindelijk betaalt u namelijk immers indirect uw ziekte uren/dagen zelf (middels een reservering in uw payrollfactor) en draait u dus voor een payrollfactor verhoging of nacalculatie op!

Kortom, vraag voor uzelf als werkgever wat de voorwaarden in uw payrollcontract bij payroll en ziekte zijn. En controleer deze dan ook in uw payrollcontract of algemene voorwaarden. Vraag tenslotte ook hoe hoog het ziekteverzuim bij hen is en welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollbedrijf heeft.

Coronavirus (Covid-19) en payroll

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payroll en ziekte voor uzelf en uw werknemers bij een payrollbedrijf op moet letten. Nu zeker! Want hoe gaat een payrollbedrijf met het Coronavirus (Covid-19) en de ziektegevolgen hiervan (o.a. ziekte- en quarantainedagen, coronatestkosten, vaccinatiekosten, re-integratie, NOW-regelingen) om?

Ziekmelden, payroll en ziekte

Tenslotte is een veel voorkomend twistpunt, met betrekking tot zieke payrollwerknemers, tussen werkgevers en/of ondernemers enerzijds en payrollbedrijven anderzijds. Het feit dat payrollwerknemers, naast bij een ondernemer en/of werkgever, zich ook bij het payrollbedrijf dienen ziek te melden. Payrollbedrijven zijn immers als juridische werkgever voor wat betreft de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding en mogelijke boetes hiervoor verantwoordelijk.

Vergeet uw payrollwerknemer zich bij het payrollbedrijf ziek te melden. Dan ontvangt deze werknemer geen ziektegeld over zijn/haar contracturen. Maar krijgt u deze uren wel gewoon als zijnde gewerkte uren door gefactureerd!! U zult begrijpen wat dan de discussie is. Let u daarom dus bij payroll en ziekte ook altijd goed op of uw payrollwerknemer zich wel of niet bij het payrollbedrijf heeft ziek gemeld!

Meer informatie over payroll en ziekte

Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ziekte bij payroll voor u goed in uw payrollovereenkomst is afgedekt en geregeld. Hierdoor komen u en uw werknemers bij ziekte achteraf niet voor verrassingen te staan.

Wilt u meer over ziekte en payroll bij een payrollbedrijf weten? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte over payroll en ziekte bij een payrollbedrijf aan!

NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven

De volgende gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland kunnen u net als ons ook alles over payroll en ziekte vertellen. Naast dat zij een degelijk en transparant ziektebeleid voeren. Hebben zij gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches in Nederland op de payroll hebben staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.