Payroll en detachering

Een veel gehoorde payroll vraag is: “Wat is het verschil tussen payroll en detachering?”

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), payroll en detachering

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is er juridisch een verschil tussen detachering en payroll ontstaan. Net zoals bij uitzenden vervult een detacheringsbureau namelijk een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) en een payrollbedrijf bij payroll niet.

In geval van detachering werft en selecteert een detacheringsbureau namelijk een werknemer en detacheert (plaatst) deze vervolgens actief bij zelf gezochte bedrijven. Terwijl bij payroll u zelf de werving en selectie van een werknemer doet en u hem/haar vervolgens bij een payrollbedrijf juridisch onderbrengt/op de payroll plaatst.

Payrollwerknemers kregen daarnaast sinds de invoering van de WAB ook wettelijk recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, als de werknemers in eigen dienst. Voor wat betreft ontslagregels waren deze al met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 voor beide soort werknemers gelijk.

Definitie payroll en detachering overeenkomst

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans kwam er dus een aparte definitie van payroll. Waardoor payroll nu wettelijk van detachering verschilt. Van payroll is per
1 januari 2020 nu namelijk wettelijk sprake, als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

  1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
  2. De werknemer (lees payrollwerknemer) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener) elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De volledige definitie van payroll vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) luidt in Nederland nu als volgt:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerken payroll

Kenmerkend voor payroll is dus nu volgens deze definitie dat (1.) de payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2.) dat de arbeidskracht (lees payrollwerknemer) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als er dus aan beide criteria wordt voldaan, is er sinds 1 januari 2020 sprake van payroll en niet van detachering!

De overeenkomst (c.q. payrollcontract) tussen een payrollwerknemer en het payrollbedrijf en de payrollovereenkomst tussen het payrollbedrijf met een derde (opdrachtgever, c.q. ondernemer) bepaalt dus of er sprake is van payroll. Dit betekent dat er niet per bedrijf gekeken wordt of er sprake van payroll of van detachering is. Maar dat dit afhankelijk is van de individuele driehoeksrelatie.

Een detachering overeenkomst is en blijft dus eigenlijk maar een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Welke voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden aangegaan. Daarnaast betaalt u bij detachering naast de search fee ook nog een omslagfactor over ieder contractuur. Die in de regel velen malen hoger (>2,00) dan bij payroll ligt (zie ook kosten payroll).

Payroll en exclusief terbeschikkingstelling

Exclusiviteit en terbeschikkingstelling moeten bij payroll dus in onderlinge samenhang worden gezien. Dat geldt ook voor de volgende indicaties, die moeten helpen bij het vaststellen of er van exclusieve terbeschikkingstelling en payroll sprake is:

  a. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt
  (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
  b. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  c. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;
  d. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties;
  e. Of de inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht, zoals functioneringsgesprekken.

Backoffice detacheringsbureau met payroll uitbesteden

Tot slot, is het samenwerken met een payrollbedrijf ook uitermate geschikt voor het regelen van de backoffice van een detacheringsbureau. Door namelijk een payrollconstructie of “dienstverleningsvariant” (zie ook payroll vormen) toe te passen. Verlost een detacheringsbureau zich in 1 keer van al haar arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s en administratieve handelingen (back office) en weet zij vooraf wat haar daadwerkelijke kostprijs per uur is.

Als een detacheringsbureau namelijk van een payrollbedrijf voor haar backoffice gebruikmaakt, wijzigt haar detacheringstarief bij o.a. ziekte (risico payrollbedrijf) niet. Daarnaast zijn er zelfs payrollbedrijven die de facturering in de uitingen van het desbetreffende detacheringsbureau naar haar opdrachtgevers in hun payroll service aanbieden.

Voordelen detachering t.o.v. payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn de voor- en nadelen (verschillen) tussen detachering en payroll nu dus in het kort als volgt:

  1. Bij detachering vindt u vaak beter hoger opgeleid en specialistisch personeel, dan wanneer u de werving en selectie bij payroll zelf doet.

Nadelen detachering t.o.v. payroll

  1. Over het algemeen is detachering door de werving & selectie duurder dan payroll;
  2. De werknemer (gedetacheerde) heeft altijd met twee partijen te maken, namelijk het detacheringsbureau en de inlener. Wil een gedetacheerde werknemer b.v. op vakantie of een opleiding volgen, dan zal hij/zij altijd met twee partijen moeten overleggen. Bij payroll is dit veel duidelijker. Dit ligt namelijk nog steeds bij de ondernemer en/of werkgever en niet bij het payrollbedrijf.
  3. Niet alle arbeidsvoorwaarden bij de inlener worden overgenomen (inlenersbeloningselementen). Is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 verplicht;
  4. Detachering kent geen aansluiting bij een eigen bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) of adequaat payrollpensioenregeling (14,5% werkgeverspremie) zoals bij payroll. Vaak toepassing StiPP.

Meer informatie over verschil tussen payroll en detachering

Wilt u meer over de verschillen tussen payroll en detachering weten? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte over payroll en detachering aan. Graag leggen wij u dan o.a. de verdere voordelen van payroll t.o.v. van detachering en uitzenden aan u uit.

Payrollbedrijven in Nederland

Onderstaande gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland hebben net als ons ook detacheringsbureaus als klant in hun bestand hebben.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.