Algemene voorwaarden payrollsite.nl

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van payrollsite.nl Payrollsite.nl heeft nauwe samenwerkingen met diverse NEN 4400 gecertificeerde payrollaanbieders. Zo ontvangt u via payrollsite.nl een professioneel en onafhankelijk advies.

Deze website wordt u aangeboden door Finance Prospects B.V. uit Apeldoorn. Finance Prospects B.V. is nimmer betrokken bij het afsluiten van overeenkomsten. Finance Prospects B.V. verstrekt eenmalig uw gegevens aan een geselecteerde payrollaanbieder.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld. Doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen in de algemene voorwaarden payrollsite.nl kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld: teksten, grafisch materiaal en logo’s. Zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie van deze website te vermenigvuldigen of verspreiden.

Bij elk product dat u aanschaft naar aanleiding van gebruikmaking van de website dient u de geboden informatie te verifiëren. Aan de hand van stukken welke door de payrollaanbieders ter beschikking worden gesteld. Gebruikmaking van de geboden informatie op de website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

U kunt op deze website links aantreffen naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Privacy Statement

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website, hierna te noemen ‘website’ van essentieel belang is voor onze bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Op de website kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens die u hierbij verstrekt. Worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om aan uw (payrollofferte) aanvraag te kunnen voldoen. In dit verband wordt uw aanvraag doorgegeven aan de partij die de afhandeling verzorgt. Of wordt de informatie gebruikt om met u persoonlijk een afspraak te maken. Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Zullen wij deze gebruiken om onze service naar u toe te optimaliseren. Ook verwerken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van voor u interessante diensten en producten, van ons zelf of van de door ons zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Tenzij u daartegen bezwaar maakt via info@payrollsite.nl.

Alegemene voorwaarden payrollsite.nl en links

Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op deze website. Indien onze website links bevat naar websites van derden zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze websites.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Vragen algemene voorwaarden payrollsite.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid. Dan kunt u deze richten aan: info@payrollsite.nl U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.