Payrollbedrijf

U wilt misschien met uw werknemers van payroll bij een payrollbedrijf gebruik gaan maken. U heeft daarom inmiddels alle voordelen en nadelen van payroll al naast elkaar gelegd. Kortom, u zoekt dus nu alleen nog een payrollbedrijf niet te ver uit uw buurt en die ook nog met uw branche en/of sector in Nederland bekend is.

Om u daarom in uw keuzetraject verder te helpen. Geven wij u hieronder in 10 stappen aan. Waar u bij uw keuze voor een goed en erkend NEN 4400 gecertificeerd payrollbedrijf voor u en uw werknemers in Nederland op moet letten.

Stap 1: Wat is de reden dat u van payroll gebruik wilt gaan maken? Ofwel, wat is uw voornaamste koopmotief?

Wilt u namelijk alleen uw werknemers laten verlonen en ze nog steeds zelf juridisch in dienst houden. Kiest u dan voor de payroll services van een payrollbedrijf zoals ADP, Raet, SD Worx of Centric (zie ook payroll vormen). Zij zijn namelijk in alleen het verlonen van uw werknemers gespecialiseerd. Bij hen blijven uw werknemers dus gewoon nog steeds juridisch bij u in dienst, met alle arbeidsrechtelijke werkgeverrisico’s van dien.

Heeft u echter meer behoefte aan ontzorging op gebied van salarisadministratie, personeelsadministratie en juridische arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s. En wilt u het juridisch werkgeverschap van uw werknemers uitbesteden. Kiest u dan voor payroll bij een erkend NEN 4400 gecertificeerd payrollbedrijf in Nederland.

Wij gaan in ons onderstaande stappenplan van de laatste vorm van payroll uit. Dus waarbij een payrollbedrijf de juridische werkgever van uw werknemers wordt.

Stap 2: Voor welke werknemers wilt u van payroll gebruik gaan maken?

Zijn dit studenten/scholieren, parttimers/fulltimers, oproepkrachten, bepaalde of onbepaalde tijdscontract, uitzendkrachten/gedetacheerden, AOW-gerechtigden, kennismigranten, buitenlandse of grenswerknemers, zzp-ers of freelancers? Dit is namelijk van belang bij de keuze van uw payrollbedrijf in Nederland.

Niet alle payrollbedrijven in Nederland zullen namelijk alle genoemde werknemers op de payroll willen/kunnen nemen. Wilt u echter weten welke payrollbedrijven dat wel doen/kunnen? Vraagt u dan nu snel een gratis geheel vrijblijvende offerte of adviesgesprek over payroll in Nederland bij ons aan.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Voor de komst per 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het voor u en uw werknemers zeer belangrijk om te weten bij welke payroll brancheorganisatie (ABU of NBBU) een payrollbedrijf was aangesloten. En/of dat zij over een eigen CAO beschikte.

Hierdoor was het dan namelijk bekend onder welke CAO en arbeidsvoorwaarden zij payroll in Nederland aanbood. Iedere CAO had namelijk andere regels over b.v. het aantal bepaalde tijdscontracten (ketenregeling/fasen systematiek) en/of loondoorbetalingspercentages bij ziekte in de eerste 2 jaar.

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) heeft de politiek in 2020 hard op de payrollmarkt in Nederland ingegrepen. Zo dienen zowel een payrollbedrijf als uitzendbureau, met een geheel aparte payrolltak, BV of entiteit (b.v. Persoonality Payroll van Timing) vanaf 1 januari 2020 de gehele inlenersbeloning vanuit uw CAO voor uw werknemers bij payroll over te nemen. Dit geldt dus o.a. voor de salarissen, reiskosten, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Pensioen bij een payrollbedrijf

Daarnaast was met de komst van deze wet het huidige StiPP-pensioen voor payroll niet meer toereikend. Het StiPP-pensioen is daarom per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen. Het voldeed namelijk o.a. niet aan de wettelijk eis van 14,5% werkgeverspremie.

Voor het pensioen bij payroll geldt nu:
“Als er geen aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) door een payrollbedrijf met haar payrollwerknemers mogelijk is. Dan dient zij per 1 januari 2021 vanuit de WAB zelf over een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspremie) voor haar payrollwerknemers te beschikken”.

Door alle maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er voor iedereen binnen de payrollbranche een gelijk speelveld gecreëerd. Hierdoor behoort het concurreren op rechtsposities, pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers door payrollbedrijven in Nederland onderling tot het verleden!

Ook hebben de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) er voor gezorgd. Dat de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijf CAO’s voor payroll geen toegevoegde waarde meer hebben. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten per 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen.
Er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor alle lopende overeenkomsten.

NEN 4400 certificering bij een payrollbedrijf

Zoals u misschien eerder heeft kunnen lezen. Is het wel belangrijk dat een payrollbedrijf over een NEN 4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikt.

Het payrollbedrijf is dan beoordeeld op de volgende punten:

  a. Het payrollbedrijf is geïdentificeerd als onderneming;
  b. De aangiften en afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting zijn nagekomen;
  c. De loonbetalingen zijn niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag;
  d. Het payrollbedrijf heeft identiteit- en gerechtigheidscontroles tot het verrichten van arbeid in Nederland uitgevoerd;
  e. En zij heeft het risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen.

U ontloopt bij een NEN 4400 certificering dus (gedeeltelijk) de volgende praktijken/risico’s:

  1. Niet afdragen loonheffingen en sociale premies;
  2. Illegale werknemers;
  3. Betalingen onder het Wettelijk Minimum Loon.

Wij van payrollsite.nl controleren/checken dus altijd of en hoe lang een payrollbedrijf bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geregistreerd en over een NEN-4400 certificering beschikt. Wij maken hiervoor van de SNA attenderingsservice gebruik. Waardoor wij bij wijzigingen in de registratie van een payrollbedrijf hierover een signaal ontvangen.

Ook kijken wij of een payrollbedrijf over een recente WKA-verklaring beschikt. Hoe de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel en referenties zijn. En/of er van een G-rekening gebruik kan worden gemaakt (circa 30% betaling).

Stap 3: Op welke keurmerken, certificering of verklaringen moet u bij een payrollbedrijf letten?

Allereerst kijkt of vraagt u bij het payrollbedrijf naar de certificeringen, waar u met uw werknemers op dit moment ook aan moet voldoen. Het payrollbedrijf dient hier namelijk vaak ook over te beschikken. Als zij uw werknemers volgens de laatste wet- en regelgeving op de payroll wilt nemen. Voorbeelden zijn VCA, VCU, ISO, erkend beveiligingsbedrijf etc.

Zoals u hiervoor al heeft kunnen lezen. Is het belangrijk dat een payrollbedrijf ook over een recente NEN 4400 certificering beschikt.

Als het payrollbedrijf namelijk een NEN 4400 certificering heeft. Mag zij het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) en/of VRO (Vereniging tot Regulering Onderaanneming) voeren.

Dit certificaat biedt u zekerheid over de bonafiditeit van het payrollbedrijf. Het bewijst namelijk dat de personeelsadministratie bij het payrollbedrijf op orde is. En alle belastingen en premies correct door haar zijn afgedragen. Ieder gecertificeerd payrollbedrijf is opgenomen en terug te vinden in het Register Normering Arbeid.

Tot slot beschikt ieder gerespecteerd payrollbedrijf in Nederland over een recente WKA-verklaring (verklaring betalingsgedrag Belastingdienst) en zijn de jaarverslagen op tijd bij de KVK gedeponeerd!

Stap 4: Wat is mijn bedrijfsactiviteit en waar ben ik gevestigd?

Belangrijk bij de keuze van een payrollbedrijf voor u zijn ook de volgende punten:

  1. Weet het payrollbedrijf wat er in uw branche qua wet- en regelgeving en/of CAO-bepalingen speelt?
  2. Biedt het payrollbedrijf haar payrolldiensten in uw vestigingsplaats aan?

De mentaliteit in het westen van het land, b.v. Den Haag, verschilt natuurlijk nogal met die van werkgevers in het oosten en omgekeerd.

Stap 5: Offerte bij een payrollbedrijf aanvragen?

U kunt dan alle meer dan 1.000 payrollbedrijven in Nederland individueel gaan benaderen en door de bomen het bos niet meer zien. Of u kunt er voor kiezen om bij ons een scherpe transparante offerte voor uw branche aan te vragen.

Payrollfactor bij een payrollbedrijf

Doet u echter de zoektocht toch zelf. Checkt u dan allereerst het payrolltarief en/of payrollfactor van het payrollbedrijf in haar payrollofferte.

Om het payrolltarief van een payrollbedrijf objectief te checken. Vermenigvuldigt u de payrollfactor van het payrollbedrijf in haar offerte met € 10 bruto “exclusief uurloon”. Dit uurloon is namelijk het uurloon exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen. U kunt i.p.v. € 10 ook het bruto “exclusief uurloon” uit uw CAO of Wettelijk Minimum Loon (WML) gebruiken.

Is de uitkomst van de payrolltariefberekening bij € 10 bruto “exclusief uurloon” lager dan 14,00-15,00 per uur. Dan klopt er al iets niet aan de payrollfactor van het payrollbedrijf (1.40-1.50)! Uw eigen directe en indirecte personeelskosten en ook die van een payrollbedrijf in Nederland liggen namelijk per uur al hoger.

Dit zou dan namelijk betekenen, dat het desbetreffende payrollbedrijf op ieder uur verlies zou draaien. Wat natuurlijk dus niet logisch is! Meer voor de hand ligt dan dat zij reserveringen en/of kosten uit haar aangeboden payrollfactor heeft weggelaten (payroll verkooptrucje). Dit alles om zo goedkoper te lijken.

Het desbetreffende payrollbedrijf zal u dan b.v. alsnog de begeleiding bij ziekte, ziekte-, vakantie-, feest-, bijzonder verlof-, kort verzuim- of ADV- of ATV-dagen en/of de kosten met betrekking tot ontslag aan u doorbelasten!

Om dit alles te voorkomen. Kijkt u dan altijd eerst wat er wel en vaak niet in de payrollfactor in de offerte van een payrollbedrijf zit (zie hiervoor onze payrolltarief checklist).

Let u hierbij vooral op de regelingen en afspraken rond ziekte (nacalculatie?) en ontslag (welke juridische kosten worden aan u doorbelast)!

Stap 6: Waar bij een offerte van een payrollbedrijf opletten?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de payrollfactor van het desbetreffende payrollbedrijf zit. Zie onderstaande opbouw payrollfactor. (2.) Doorloop daarna onze (2.) payrolltarief checklist. En (3.) maak diverse (3.) payrollberekeningen voor uw verschillende werknemers.

Opbouw payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor bij een payrollbedrijf in Nederland dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon werknemer:

* Netto salaris medewerker;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,5%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en medewerkers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten voor u als werkgever circa 50-60%. O.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie).

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per aanbieder verschillend. En is afhankelijk van o.a. a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is. Als er e.) een koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor. Is een lagere payrollfactor en dus ook een lager payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tot slot, let u bij een payrollbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrollfactoren door f.) het verschil in betalingstermijnen. Een payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso). Hoe lager de payrollfactor vaak zal zijn.

Payrollberekeningen

Nu u dit alles over een payrollfactor bij een payrollbedrijf weet. Kunt u een payrollberekening per werknemer maken/laten maken. Dit zodat u weet wat hij/zij u bij payroll per daadwerkelijk gewerkt uur uiteindelijk kost. Payrolltarief = kostprijs per uur.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Is het meest transparant om dit te doen. Door bovenstaande opgebouwde payrollfactor met een bruto “exclusief uurloon” van €10,- (of CAO-loon/WML) te vermenigvuldigen. De payrollberekening bij een payrollbedrijf ziet er dan als volgt uit.

Payrolltarief (= payrollkosten per daadwerkelijk gewerkt uur):

Eigen interne payrolltarief vergelijken

Wilt u bovenstaand payrolltarief van het payrollbedrijf met uw eigen interne payrolltarief (= personeelskosten per uur) vergelijken. Vermenigvuldigt u dan het bovenstaande payrolltarief met 0,87 of deel uw eigen personeelskosten per uur met 0,87. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief zijn.

260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260 = circa 87%

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrolltarief werkgever per uur =

  €10,- bruto “exclusief uurloon” (CAO/WML) x b.v. 1,65 payrollfactor x 0,87 = € 14,36

2. Eigen kostprijs personeelskosten per uur =

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever bij payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost.

Hoe dit kleine verschil kan? Dit komt doordat payrollbedrijven veel payrollwerknemers (circa 200.000 payrollwerknemers in Nederland) in dienst hebben. Zij hierdoor verzekeringen en arbodienst goedkoper in kunnen kopen. Daarnaast kennen zij een hoge automatiseringsgraad m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie (urenverwerking). En tenslotte hebben zij een strakke ziektebegeleiding. Hierdoor liggen hun verzuimpercentages vaak lager dan het landelijk gemiddelde.

Wanneer u echter bovenstaande payrollberekeningen zelf wilt maken. Dan doet u er verstandig aan dit echter voor al uw verschillende medewerkers te laat doen. De payrollfactoren voor studenten en/of scholieren liggen namelijk bijvoorbeeld lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf.

Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw en nihil/bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen. Dit zijn dan ook de redenen dat u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,87 maar met 0,90 dient te vermenigvuldigen.

Payroll voordelen bij een payrollbedrijf

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw medewerkers op de payroll te zetten. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de linksboven genoemde voordelen van payroll bij een payrollbedrijf.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) AnW-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en met payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden medewerkers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payroll sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven en geselecteerden medewerkers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Stap 7: Schakel uw financieel adviseur of accountant bij uw keuze van een payrollbedrijf in!

Zeker bij fulltime werknemers adviseren wij u om de overgang naar een payrollbedrijf met uw financieel adviseur of accountant te bespreken.

Zij kennen immers uw bedrijf, verzekeringen en personeelskosten vaak door en door. Hierdoor weten zij hoe de volgende zaken bij u zijn geregeld of kosten: Verzuimverzekering, rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, arbodienst, kosten ziekte- en re-integratiebegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoeken, werkplek aanpassingen, RIE, kosten loonadministratie, werkgeverslasten (eigen risicodragerschap), pensioenpremies, kosten uitzendbureaus, juridische bijstand bij arbeidsovereenkomsten opstellen of arbeidsconflicten, transitie- of ontslagvergoedingen, boetes UWV, arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.

Eigenlijk als u dit allemaal zo leest. Komt er in Nederland voor wat betreft werknemers/personeel eigenlijk heel wat op een werkgever af. Vandaar dat er accountants in Nederland zijn, die payroll juist aan hun klanten aanbevelen.

Zij weten namelijk dat de personeels- en salarisadministratie en risico’s omtrent ziekte en ontslag bij een payrollbedrijf voor hun klanten professioneel wordt geregeld. En zij bij payroll zich als accountant nog steeds en juist voor hun klant met hun expertise op gebied van cijfers (core business) kunnen blijven bezighouden.

Stap 8: U heeft uw keuze voor een payrollbedrijf gemaakt. Maar vraagt zich af waar u eventueel nog op moet letten?

Hieronder treft u enkele punten aan. Die u misschien al met het payrollbedrijf heeft besproken of geregeld. Maar voor u en uw werknemers in het vervolgtraject wel van groot belang zijn.

Aandachtspunten 1-10

  1. Heeft u voor uzelf onze payrolltarief checklist doorlopen? Zodat u zeker weet dat alles in het payrolltarief van het payrollbedrijf is verwerkt?;
  2. Verzorgt het payrollbedrijf een payroll voorlichtingssessie aan uw werknemers?;
  3. Maakt het payrollbedrijf aan de hand van de laatste loonstroken van uw werknemers pro forma berekeningen? Hierdoor zien uw werknemers namelijk dat hun nettoloon bij payroll straks niet verschilt;
  4. Geeft het payrollbedrijf een aparte pensioenvoorlichtingssessie door een pensioenadviseur aan uw werknemers?;
  5. Geef duidelijk aan het payrollbedrijf door, dat zij er voor moeten zorgen dat voor de eerste verloning alle administratieve zaken zijn geregeld. Een veel gehoorde klacht bij veel payrollbedrijven bij de (eerste) verloning is namelijk. “We kunnen uw werknemers niet verlonen, want we hebben het arbeidscontract, kopie ID, inschrijfsetje etc. nog niet terugontvangen”. Zij moet u ontzorgen en niet extra belasten!;
  6. Waar kunnen u en uw werknemers straks bij het payrollbedrijf met vragen terecht? Werkt zij met 1 aanspreekpunt voor alle vragen. Of werkt zij met diverse personen en/of interne afdelingen hiervoor? Vraagt u daarnaast ook of uw contactpersoon fulltime of parttime werkt. Niets is namelijk zo vervelend om straks te horen dat diegene op die dag niet werkt!;
  7. Hoe wilt u uw uren aan het payrollbedrijf aanleveren? Online, email of telefonisch;
  8. Hoe wilt u uw factuur van het payrollbedrijf ontvangen? Digitaal en/of per post?;
  9. Geeft het payrollbedrijf u en uw werknemers een training of handleiding v.w.b. o.a. uren online doorgeven, managementrapportages, loonstroken, jaaropgaven, payrollcontracten en (boven) wettelijke vakantiedagenoverzichten inzien/downloaden;
  10. Hoe wilt u dat het payrollbedrijf uw werknemers gaat verlonen? Wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks. De laatste optie kan o.b.v. nacalculatie of daadwerkelijke gewerkte uren in de maand;

  Aandachtspunten 10-20

  11. Hoe wilt u het payrollbedrijf betalen? Automatische incasso of een betalingstermijn. Let bij de laatste manier op een eventuele opslag of hogere payrollfactor!;
  12. Beschikt het payrollbedrijf over een afgeschermde G-rekening? Dit zodat u hierop eventueel rechtstreeks, i.v.m. ketenaansprakelijkheid, een deel van uw factuur kunt storten. Vraag ook welke percentage u van de factuur op haar G-rekening kunt storten (30-35%)?;
  13. Werkt de koppeling met uw urenregistratiesysteem en het verloningssysteem van het payrollbedrijf na behoren? Laat daarom i.v.m. mogelijke fouten altijd een test run/schaduw verloning voor de eerste verloning doen!;
  14. Hoe willen uw werknemers hun loonstroken van het payrollbedrijf ontvangen? Digitaal in een afgeschermde omgeving of per post/email?;
  15. Kan het payrollbedrijf u als DGA ook verlonen? Wat zijn de kosten hiervan? Dit is namelijk bij de meeste payrollbedrijven in Nederland gratis;
  16. Helpt het payrollbedrijf u ook gratis met functionerings- en/of beoordelingsgesprekken? Indien u dit nog nooit heeft gedaan;
  17. Ondersteunt het payrollbedrijf u ook gratis met het maken van een risico-inventaris en -evaluatie (RI&E)?;
  18. Bij wie en waar melden uw werknemers zich binnen het payrollbedrijf ziek?
  19. Welke arbodienst heeft het payrollbedrijf en welke arts doet de controles?
  20. Welk arbodienstcontract en/of verzuimverzekeringspakket heeft het payrollbedrijf (standaard of uitgebreid) afgesloten? Dit geeft aan hoe het payrollbedrijf op eventueel ziekteverzuim en ziekte- en/of re-integratiebegeleiding van uw werknemers in de toekomst is voorbereid;

  Overige aandachtspunten

  21. Vraag het payrollbedrijf of zij een “Dienstverleningsvariant” (zie payroll vormen) heeft. Maakt u voor 1 of meerdere werknemers hiervan gebruik. Informeert u dan of alles v.w.b. stortingen op uw aansluitnummers door het payrollbedrijf ook daadwerkelijk op tijd is geregeld;
  21. Maakt het payrollbedrijf o.a. het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV 1:1 aan u over?;
  22. Maakt het payrollbedrijf subsidies en/of regelingen o.a. voor herintreders, arbeidsgehandicapten, BBL-ers of 50+ers aan u over? Of verdisconteert ze dit in uw payrolltarieven voor hen?;
  23. Welke regelingen hanteert het payrollbedrijf v.w.b. Covid-19 en de daar bijbehorende regelingen van de overheid (b.v. NOW-regeling)?
  24. Communiceert u tijdig met uw werknemers dat u van payroll binnen uw bedrijf gebruik wilt gaan maken. Maar ook bij welk payrollbedrijf u dit wilt gaan doen. Dit zodat uw besluit niet voor verrassingen op de werkvloer gaat zorgen. En uw werknemers de tijd krijgen om zich in te lezen en er op voor te bereiden;
  25. Tenslotte, maak al een afspraak met het payrollbedrijf voor een evaluatie na de eerste of tweede verloning. Zo kunt u het payrollbedrijf v.w.b. naleving van de bovenstaande punten controleren.

Heeft u echter twijfels bij enkele bovenstaande punten. Stelt u dan de verloning bij het payrollbedrijf met 1 of 2 periodes uit. Heeft u helemaal geen goed gevoel meer bij uw gekozen payrollbedrijf? Zoekt u dan aub een ander payrollbedrijf voor u en uw werknemers. Het gaat bij payroll per slot van rekening wel om uw bedrijf en werknemers!

Bij dit laatste besluit kunt u er ook voor kiezen om bij ons een gratis geheel vrijblijvende offerte of adviesgesprek over payroll bij een payrollbedrijf aan te vragen!

Stap 9: Check de voorwaarden en afspraken voor wat betreft beëindiging of opzegging van uw payrollovereenkomst bij het payrollbedrijf!

Aan ieder goed payroll huwelijk kan ook een einde komen. Meestal geldt dan een opzegtermijn van 2/3 periodes. Dit heeft alles te maken met het netjes terugleveren van de personeels- en salarisadministratie aan u. Zodat u de tijd heeft/krijgt om alles weer zelf netjes voor uw werknemers te kunnen regelen (aanmeldingen, arbeidscontracten etc.).

Stap 10: Ga iets doen, wat u al tijden had willen doen!

U zult als ondernemer en/of werkgever namelijk merken dat payroll bij een payrollbedrijf u meer vrije tijd zal/gaat opleveren.

Meer informatie over een payrollbedrijf in Nederland

Om niet bij alle payrollbedrijven in Nederland (meer dan 1.200) individueel naar hun payrollfactoren te informeren. Kent payrollsite.nl de meest voornaamste en betrouwbaarste NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland. Zo kunnen wij er voor zorgen, dat u een transparante en scherpe offerte voor uw branche en/of vestigingsplaats in Nederland binnen 24 uur ontvangt.

Vraagt u daarom nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte bij een payrollbedrijf aan!

Payrollbedrijven in Nederland

Hieronder treft u enkele NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland aan. Zij kunnen u net als ons ook alles over payroll vertellen. Zij hebben namelijk niet voor niets enkele 10.000en werknemers bij diverse bedrijven en in verschillende branches in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.