Eigen payrollbedrijf CAO

Doordat de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) na 2012 uiteen viel. Hebben meerdere payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) daardoor toentertijd een eigen payrollbedrijf CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payroll (nu onderdeel Brisker Group) beschikten Please Payroll uit Helmond al over een eigen payrollbedrijf CAO. Welke door de vakbond ABW was goedgekeurd.

Payrollbedrijven en eigen payrollbedrijf CAO

In navolging van Tentoo en Please Payroll sloten de volgende payrollbedrijven ook een eigen payrollbedrijf CAO met de bonden af. Te weten Persoonality Payrolling (nu onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu Payroll Select) en Payned Payrolling.

Eigen payrollbedrijf CAO voor de WAB

Binnen een eigen payrollbedrijf CAO hadden payrollwerknemers voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, net als reguliere werknemers, echter vaak al recht op de gehele inlenersbeloning en dezelfde ontslagregels.

Voor wat betreft pensioen, bouwden payrollwerknemers bij payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijf CAO toentertijd op drie manieren pensioen op. 1. Bij hun eigen bedrijfstakpensioenfonds (Bpf, indien mogelijk), 2. een eigen pensioenregeling van het payrollbedrijf of 3. de StiPP.

Echter een groot verschil tussen payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijf CAO en andere payrollbedrijven (ABU en/of NBBU) was dat zij vaak vanaf dag
1 de betere StiPP-Plusregeling (totaal 12% pensioenpremie) voor hun payrollwerknemers toepasten.

Verschillen ABU-/NBBU-CAO en eigen payrollbedrijf CAO

Hieronder treft u ter informatie nog even kort de verschillen, voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, tussen de ABU-/NBBU-CAO en een eigen payrollbedrijf CAO aan:

1. Aantal en duur bepaalde tijdspayrollcontracten:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: 4 jaar en 6 tot 8 contracten.
 • ABU en NBBU: Meerdere in 5,5 jaar.

2. Uitzendbeding:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: Niet. Echter wel de eerste 6 maanden met uitsluitsel loondoorbetalingsverplichtingsbepaling (ULV).
 • ABU en NBBU: Wel. Eerste 6 maanden met uitsluitsel loondoorbetalingsverplichtingsbepaling (ULV).

3. Loondoorbetalingspercentages bij ziekte:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: 1e 6 maanden 100%, 2e 6 maanden 90%,
  3e 6 maanden 80% en 4e 6 maanden 70%.
 • ABU en NBBU: ABU: Eerste 52 weken aangevuld tot 91% van het uitkeringsdagloon. Het tweede ziektejaar werd er aangevuld tot 80%. NBBU: Eerste 52 weken aangevuld tot 90% van uitkeringsdagloon. Het tweede ziektejaar werd er niet aangevuld en golden de wettelijke regels (70%).

4. Wachtdagen bij ziekte:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: 1 wachtdag.
 • ABU en NBBU: Bij een payrollcontract met uitzendbeding mochten er 2 wachtdagen worden gehanteerd. Waarvan 1 door een opslag op het loon werd gecompenseerd (zgn. wachtdagcompensatie). Bij een payrollcontract zonder uitzendbeding gold: 1 wachtdag. NBBU: 2 wachtdagen. Waarvan 1 echter door een opslag op het loon werd gecompenseerd (zgn. wachtdagcompensatie). Payrollbedrijven konden er daarnaast ook voor kiezen om 1 of geen wachtdag toe te passen. In dat geval hoefde er geen wachtdagcompensatie worden toegekend.

5. Pensioenregeling:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: Vanaf dag 1 in de StiPP Plusregeling, aansluiting bij Bpf of eigen pensioenregeling.
 • ABU en NBBU: 26 gewerkte weken wachttijd voor opbouw in StiPP Basisregeling en na Basisregeling daarna pas StiPP Plusregeling.

6. Vrij dagen/verlof:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: Bij kort verzuim, bijzonder (calamiteiten) verlof, geboorteverlof, seniorendagen en zorgverlof werden bij CAO-hiaten meestal de geldende branche-CAO regelingen toegepast.
 • ABU en NBBU: Meestal de eigen Cao-regelingen en bij CAO-hiaten geen reparaties maar doorcalculaties toegepast.

7. Studenten-/scholierenregeling:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: 12 maanden.
 • ABU en NBBU: NBBU 12 maanden. Scholieren en studenten konden tijdens de vakantiemaanden: Juni, juli en augustus bij de ABU onder vakantiewerkersregeling worden verloond.

8. Collectieve en andere kortingen:

 • Eigen payrollbedrijf CAO: Vaak gratis extra scholing, collectiviteitskortingen op verzekeringen en kortingen op o.a. concerten, vakanties, laptops en telefoons.
 • ABU en NBBU: Vaak alleen collectieve ziektekostenverzekeringen.

U ziet dat de payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijf CAO voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) al vanuit ‘goed’ werkgeverschap zaken voor wat betreft de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en pensioen voor hun payrollwerknemers goed hadden geregeld.

Meer informatie over een eigen payrollbedrijf CAO

Meer informatie over de CAO’s bij payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijf CAO kon u op de websites van de volgende payrollbedrijven: Persoonality Payrolling (onderdeel Timing), Payned Payrolling, Tentoo Payrolling (onderdeel Brisker Group), Please Payroll, Prokx Payroll (onderdeel Payroll Select) en Connexie Payroll vinden.

Eigen payrollbedrijf CAO na komst WAB

Door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 dient een payrollbedrijf echter nu niet meer vrijwillig. Maar wettelijk de rechtsposities en alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling van een geldende CAO voor payrollwerknemers over te nemen. Voor wat betreft ontslagregels waren deze al met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 voor werknemers in eigen dienst en payrollwerknemers gelijk.

Eigen payrollbedrijf CAO en pensioen

Met betrekking tot pensioen geldt voor payrollwerknemers bij een payrollbedrijf met een eigen payrollbedrijf CAO met de komst van de WAB per 1 januari 2021 het volgende:

“Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor payrollwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit de branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollbedrijf voor haar payrollwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen te beschikken”.

Zoals u misschien al weet, moeten vakkrachten (payrollwerknemers) nu al binnen de bouw verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf bouw) worden aangemeld.

Vanwege de bovenstaande nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll hebben deze eigen payrollbedrijf CAO’s daardoor dus geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is dan ook besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder deze eigen payrollbedrijf CAO’s te laten vallen. Er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor alle lopende overeenkomsten.

Tenslotte was het voormalige StiPP-pensioen als payroll pensioenregeling ook niet meer toereikend genoeg. Het kende namelijk geen 14,5% premie voor werkgevers. Daardoor is deze pensioenregeling dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen in Nederland komen te vervallen.

Uitleg payroll-CAO’s

Graag leggen wij u naast de voormalige verschillen in payroll-CAO’s. Ook alle hedendaagse mogelijkheden van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, sector en branche en de bijbehorende payrolltarieven aan u uit.

Vraagt u daarom nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte aan.

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook alles over het gebruik van payroll in relatie tot uw eigen CAO vertellen. Sommige hebben zelfs een dienstverlening waarbij uw medewerkers bij u in dienst blijven. Echter zij nemen hierbij net zoals bij payroll alle werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag omtrent uw medewerkers van u overnemen. Wilt u meer over deze dienstverlening weten? Vraagt u dan een gratis offerte bij ons aan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.