Payrollsite.nl -

tarieven

Fulltime:1.59
Parttime:1.57
Student:1.52

CAO Zeescheepvaart 2011-2013

18 mei 2011

AVV CAO Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart 2011-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 mei 2011, nr. 6819, onder UAW nr.11160. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen
Alle nieuwsberichten?

Vraag direct een offerte aan!

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode:

Huisnummer:

Telnr:

Email:


Akkoord met de algemene voorwaarden