Payrollsite.nl -

tarieven

Fulltime:1.59
Parttime:1.57
Student:1.52

Payroll en Pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw personeel bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenopbouw bij het desbetreffende payrolling bureau geregeld?”. Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een regeling die van groot belang is voor het payroll tarief en de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers als u besluit te gaan payrollen.

Belangrijk voor de uiteindelijke regeling is wederom te weten onder welke payroll brancheorganisatie het payrolling bedrijf valt (VPO, ABU, NBBU of NVUB zie ook payroll Brancheorganisaties).
Payroll bedrijven, die onder de ABU en NBBU vallen, hebben namelijk de mogelijkheid om medewerkers, na hun 21 jaar, na 26 gewerkte weken voor een bepaalde tijd, in de Basisregeling van het StiPP pensioen te laten opbouwen.

De pensioen premie voor uw medewerker bedraagt dan 2,6% (geheel ten lasten van de payroll werkgever). Ter vergelijk bij een beetje Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF) zijn de werknemer- en werkgeverspremies al gauw meer dan 10%. Dat dit voor de werknemer zijn pensioenopbouw en de kostenkant voor, in dit geval, “de payroll werkgever” gevolgen heeft, hoeven wij u niet verder uit te leggen.

Valt het payrolling bedrijf onder de VPO brancheorganisatie of is de medewerker langer dan 52 weken werkzaam via een ABU of NBBU payroll bedrijf, c.q. uitzendbureau, dan bouwt uw medewerker, na zijn/haar 21ste jaar, pensioen op in de StiPP Plusregeling.
 
De pensioenopbouw voor deze medewerkers gebeurt middels een beschikbare premieregeling (Een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering).

De premie die betaald wordt om het pensioen op te bouwen (2/3 werkgever en 1/3 werknemer), wordt vastgesteld als percentage van de pensioengrondslag met een leeftijdsonafhankelijke premiestelling en is voor alle deelnemers hetzelfde.

Vaak ziet u dus bij een offerte van een ABU of NBBU payroll bedrijf 3 soorten payroll tarieven. Het eerste tarief voor de eerste 26 weken, een tweede tarief tussen 26 en 52 weken en een derde na 52 weken (soms een vierde, maar dit heeft weer te maken met het ontslagrisico, zie payroll en ontslag). Staat dit nergens vermeld, vraag hier dan naar!

De meeste BPFen (= Pensioenfondsen waarbij uw medewerkers nu zijn aangesloten) zijn Middelloonregeling (= Pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn loopbaan).

Een goed payroll bedrijf zal een pensioenadviseur inschakelen om de eventuele gevolgen voor iedere individuele medewerker te bekijken en daarnaast te beoordelen of een waardeoverdracht (= Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor hem/haar zinvol is. Laat uw medewerkers hiervoor ook het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. met mogelijke overige pensioenpotjes bij Bedrijfstak Pensioenfondsen.

Tijdens de laatste VPO-CAO onderhandelingen in 2008 hebben de vakbonden FNV, CNV en de Unie en de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken om aansluiting te vinden bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) van de sector waar de werknemer te werk is gesteld. Om tot afspraken hierover te komen met de bedrijfstakpensioenfondsen hebben partijen vijf jaar uitgetrokken. Mocht dit gebeuren dan behoort de onderlinge concurrentie van payroll bedrijven op arbeidsvoorwaarden voorgoed tot het verleden!

Kortom, vraag welke regeling voor uw medewerkers van toepassing zijn en controleer de eventuele payroll tariefsverhogingen na 26 of/en 52 weken voor uw payroll medewerkers.

Doordat wij dagelijks payroll offertes, overeenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payroll bedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt pensioen goed is geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan.

Enkele payroll bedrijven die vallen onder de pensioen regelingen zijn (zie ook payroll brancheorganisaties en VPO-, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, CapitalP, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll, One Payroll, Prokx Payrolling, Cardan Payroll, Easy Staff Payroll, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Smart Payroll, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople, Payrolljobs, Payroll Company, Luba Payroll, Payroll Specialist, PRO Payroll en Fortium Payroll.

Vraag direct een offerte aan!

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode:

Huisnummer:

Telnr:

Email:


Akkoord met de algemene voorwaarden