Payrollsite.nl -

tarieven

Fulltime:1.59
Parttime:1.57
Student:1.52

Payroll en Ziekte

In Nederland heeft de werkgever t.o.v. zijn medewerkers de wettelijke verplichting om 70% van het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen. Valt u als werkgever onder een algemeen verbindend verklaarde CAO dan staan hierover vaak afwijkende bepalingen in uw CAO (b.v. 1e jaar 100% en 2e jaar 70%). Veel ondernemers sluiten hiervoor dan ook een ziekengeldverzekering (verzuimverzekering) met een eigen risico periode af.
 
Een andere belangrijke beslissing voor u als werkgever bij ziekte is of u eigen risicodrager voor de WIA (WGA) bent, mocht een medewerker na twee jaar ziekte recht op een WGA-uitkering hebben. Daarnaast hebben we het bij ziekte van een medewerker dan nog niet over alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden gehad, die u als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft. Wist u dat een dag verzuim een werkgever gemiddeld €250 kost door verminderde productiviteit en de kosten voor een eventuele vervanger.
 
Indien u gaat payrollen heeft u echter niets meer te maken met de WIA, WGA, Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en re-integratie van zieke medewerkers. Doordat u bij payroll geen juridisch werkgever meer bent (zie ook payroll voordelen), heeft u immers geen medewerkers meer in dienst.

Hierdoor kunt u uw Arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen (uw premie wordt namelijk meestal berekend over uw loonkosten en bij payoll zijn deze 0) en heeft u geen twee jaar loondoorbetalingsverplichting meer. De payroll onderneming is immers door het juridisch werkgever verantwoordelijk geworden voor de doorbetaling en begeleiding van uw medewerker tijdens ziekte. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor uw personeel dient u echter wel aan te houden!
.

Waarop moet u voor uzelf en uw medewerkers nu letten bij payroll en ziekte? Belangrijk is wederom te weten onder welke payroll brancheorganisatie het payroll bedrijf valt (VPO, ABU, NBBU of NVUB).

Payroll bedrijven, die onder de ABU en NBBU vallen, hebben namelijk vaak vanuit hun CAO een andere ziekengeldpercentageregeling, gedurende de twee jaar loondoorbetalingsverplichting, dan de VPO-leden en/of uzelf bij uw eigen CAO. Daarnaast staat er soms ook een andere regeling m.b.t. het aantal wachtdagen (b.v. geen,1 of 2 dagen) in uw eigen CAO dan in de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling, ABU- of NBBU-CAO.

U begrijpt dat het ziekteverzuim van uw medewerkers het grootste risico met betrekking tot de kosten voor payroll ondernemingen is. Payroll bedrijven zijn op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten hiervan voor een groot gedeelte in hun payroll tarieven vooraf doorcalculeren. Maar bij een hoger ziekteverzuim of extra begeleiding de kosten mogelijk aan u proberen door te berekenen.

Veel voorkomende manieren van het doorberekenen bij een hoger ziekteverzuim in een bepaalde periode, is een payroll tariefsverhoging of nacalculatie (zie ook onze payrolltarieven checklist).


Let u er daarom op wat uw eigen risico voor ziekte is qua aantal dagen of uren, wat de eventuele verhoging van uw payroll tarief is bij een hoger ziekteverzuim en/of de wijze waarop zij een eventuele nacalculatie doen en tot slot welke kosten zij u eventueel doorberekenen vanuit een traject Wet verbetering poortwachter.

Kortom, vraag voor uzelf als werkgever wat de voorwaarden bij ziekteverzuim zijn en controleer deze in de payroll offerte, overeenkomst of algemene voorwaarden. Vergelijk daarnaast uw huidige CAO met de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling, ABU-, NBBU- of NVUB-CAO voor wat betreft het aantal wachtdagen en het ziekengeldpercentage gedurende de twee jaar loondoorbetalingsverplichting.

Doordat wij dagelijks payroll offertes, overeenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payroll bedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ziekte goed is afgedekt en geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers bij ziekte niet achteraf voor verrassingen te staan.

Enkele payroll bedrijven met hun eigen regels voor ziekte zijn (zie ook payroll brancheorganisaties en VPO-, ABU- en NBBU-ledenlijst): Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, CapitalP, Adecco Payroll, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Tentoo Payroll, Please Payroll, One Payroll, Prokx Payrolling, Cardan Payroll, Easy Staff Payroll, Fortium Payroll, Pay for People Payroll, Payrolljobs, Smart Payroll, Nedflex Payrolling, Direct Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Luba Payroll, Payroll Specialist, PRO Payroll en Fortium Payroll.

Vraag direct een offerte aan!

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode:

Huisnummer:

Telnr:

Email:


Akkoord met de algemene voorwaarden