Kort geding over NOW-steun payrollbedrijf NettStaff

9 september 2020

Kort geding payroll- en backofficebedrijf NettStaff

Mag een opdrachtgever die uitzendkrachten inhuurt eenzijdig hoge korting vragen op een uitzendfactuur omdat de betreffende uitzend-, payroll- of backoffice organisatie NOW-geld van de overheid ontvangt om de lonen door te kunnen betalen?

Die vraag speelt bij de eerste rechtszaak over een dergelijk conflict.

NettStaff versus Kroftman

Op 30 juli heeft de kantonrechter in Arnhem uitspraak gedaan in een kort geding dat payroll- en backofficebedrijf NettStaff had aangespannen tegen Kroftman in Zevenaar, een groothandel in opslagtenten en opslaggebouwen. NettStaff had facturen uitstaan bij Kroftman voor uitzendkrachten die door een uitzender waren geleverd, maar volgens overeenkomst door NettStaff als backofficebedrijf werden verloond. Het ging om 12 facturen met vervaldata in de periode tussen 20 maart 2020 en 17 mei 2020, voor een totaalbedrag van in totaal € 64.657,70. NettStaff had wel een betalingsregeling aan Kroftman geboden, zodat gespreid kon worden betaald, en ook een bankgarantie afgedwongen en gekregen.

De kantonrechter vindt dat NettStaff niet in redelijkheid kan eisen dat Kroftman het volledige factuurbedrag betaalt, omdat NettStaff overheidssteun (NOW) ontvangt en de betrokken partijen verondersteld worden met elkaar in overleg te gaan over een oplossing.

Bodemprocedure payroll- en backofficebedrijf NettStaff

NettStaff is het hier niet mee eens en start een bodemprocedure.

Bekijk HIER de uitgebreide versie van de uitspraak van de kantonrechter in Arnhem.

De zaak toont aan hoe complex de discussie rondom de NOW ligt in de uitzend-, payroll en beackoffice sector. De rechter staat blijkbaar op het standpunt dat uitzend- en payrollbedrijven die loonsteun ontvangen niet 100% van de loonkosten kunnen doorberekenen, ook al wordt er ‘gewoon’ gewerkt.

NettStaff vindt dat de ontvangen NOW-steun niet bedoeld is om individuele opdrachtgevers korting te geven. De NOW-steun is bedoeld om de gehele populatie op NettStaff’s loonlijst aan het werk te houden. Korting eisen voor individuele uitzendkrachten voor wie het werk gewoon doorgaat; dat kan leiden tot boetes achteraf vanwege oneigenlijk gebruik van de NOW-steun.

Ook minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft eerder gezegd dat inleners en uitzend- en payrollbedrijven met elkaar in gesprek moeten gaan over de NOW. Dat ging dan over bedrijven en sectoren waar even helemaal geen werk meer was, zoals de horeca. Bij Kroftman ligt de situatie anders, want daar is wel werk.

P-services bereid korting te geven

De uitzendkrachten bij Kroftman worden, blijkens de uitspraak, nog steeds bemiddeld via dezelfde uitzender, maar staan sinds mei van dit jaar bij een andere backofficeleverancier op de loonlijst, namelijk P-services, die bereid is 80% korting te geven op de uitzendfactuur.
(Kroftman had eenzijdig 60% korting bedongen bij NettStaff.)

Kroftman vindt dat hij niet gehouden is om de facturen van NettStaff te betalen, want hij ging uit van de mogelijkheid van onderling overleg.

De kantonrechter staat op het standpunt dat NettStaff geen spoedeisend belang heeft, omdat de NOW-subsidie al lucht geeft, er al een bankgarantie was gegeven en de andere leverancier blijkbaar wel bereid of in staat is korting te geven aan Kroftman.

Ondanks NOW nog 1.200 medewerkers

NettStaff heeft voor €1,7 mln aan voorschotten ontvangen in de eerste drie maanden van de crisis. Dat bevestigt directeur Patrick Soeters maandag aan het FD.
‘De NOW dient om ons te compenseren voor het omzetverlies bij klanten waar we geen medewerkers en dus geen factuur meer naartoe kunnen sturen. Kroftman probeert daarop mee te liften, maar zo is de regeling niet bedoeld’, zegt Soeters. Ondanks een omzetdaling van 40% tot 50%, heeft hij mede dankzij de NOW nog steeds 1.100 à 1.200 medewerkers op de loonlijst, aldus het FD.

Bron: Rechtspraak.nl en FD, 9 september 2020

Bel mij terug!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.